Skola

Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd och råd kring hur man kan arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor i skolor.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Tryggare Skola

Verktyget Tryggare Skola syftar till att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, där en tydlig lägesbild blir grund till en strukturerad handlingsplan med konkreta åtgärder.

Trygghetsanalys

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser i skolor med fokus på den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. Vi erbjuder även analyser av skolors detaljplaner utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv.

Trygg Skola

Trygg skola är ett kunskapscenter där information och verktyg kring hur vi kan systematisera det brottspreventiva arbetet i skolan. All information på hemsidan är fritt tillgängligt. På Trygg Skola hittar man även verktyget “Tryggare Skola” med tillhörande material. Verktyget är helt kostnadsfritt.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster vi har för skolan ser ofta förutsättningarna annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter inom skolfrågor och barns rättigheter.

Marika Haug

Kriminolog

marika.haug@tryggaresverige.org
073-511 57 17

Matilda Wewel

Kriminolog

matilda.wewel@tryggaresverige.org
072-332 29 20

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Uppmärksammat i media

Publikationer

“Trygghet i Skolan”

Denna rapport är resultatet av ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm, som syftar till att inspirera kommuner, huvudmän och andra aktörer om hur man kan nå upp till Barnkonventionen och Agenda2030. Utgivningsår 2021. Omfång 122 sid. Pris: 195 SEK exkl. moms.

“Trygghet i Skolan – kortskrift”

Stiftelsen Tryggare Sverige har skrivit, på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm, en kortskrift om situationell brottsprevention i skolan. Kortskriften utgår från kunskapen om att skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga. Ett tydligt mål för skriften var att koppla verktyget till barnkonventionen. Utgivningsår 2020. Omfång 10 sid. Fritt tillgänglig.

“Ta din unge och spring”

Skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och ungdomar, ändå kallar vi inte alltid de brott som inträffar i skolans värld för misshandel, sexuella trakasserier och olaga hot etc. De benämns i stället ”mobbning”. I boken intervjuas bland annat lärare, rektorer, poliser och några av Sveriges främsta makthavare med ansvar för skolan. Boken är skriven av journalisten Matilda Rangborg i samarbete Stiftelsen Tryggare Sverige.
Utgivningsår 2012. Omfång 133 sid. Pris: 140 SEK exkl. moms.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!