Kontakt

info@tryggaresverige.org

Huvudkontor: 08 29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm

Södergatan 28, 211 34 Malmö

Stiftelsen Tryggare Sverige utgörs av en styrelse och medarbetare. Kontakt och information om samtliga medarbetare hittar ni här. Läs mer om vår styrelse här.

Har du frågor om Stiftelsen Tryggare Sverige eller om dess olika verk­samhetsgrenar, kontakta vårt växelnummer på 08-29 20 00 eller skicka ett mail till info@tryggaresverige.org

Medarbetare

Huvudkontor

Växel: 08 29 20 00

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

magnus.lindgren@tryggaresverige.org
070-510 29 84

Jonas Lindberg

Verksamhetschef Region Stockholm

jonas.lindberg@tryggaresverige.org
070-773 48 40

Marika Haug

Kriminolog

marika.haug@tryggaresverige.org
073-511 57 17

Jacob Ämtvall

Statsvetare


jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Matilda Wewel

Kriminolog


matilda.wewel@tryggaresverige.org
072-332 29 20

Abdi Gass

Säkerhetssamordnare


abdi.gass@tryggaresverige.org
073-521 01 27

Ellen Aghed Luterkort

Kommunikatör


ellen.aghed@tryggaresverige.org
073-523 62 94

Amanda Björklund

Samhällsplanerare


amanda.bjorklund@tryggaresverige.org
070-354 29 20

Per-Albin Johansson

Projektledare


peralbin.johansson@tryggaresverige.org
073-503 61 18

Siri Nilsson

Analytiker

siri.nilsson@tryggaresverige.org
072-875 68 90

Tyra Kloth

Samhällsplanerare

tyra.kloth@tryggaresverige.org
070-695 04 77

Sanda Tcacencu

Stadsplanerare

sanda.tcacencu@tryggaresverige.org
070-033 40 60

Francis

Kontorshund


Region Syd

Växel: 040-30 67 00

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd


peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Anna Sjöholm

Kriminolog


anna.sjoholm@tryggaresverige.org
070-569 78 66

Ebba Bolmehag

Stadsplanerare


ebba.bolmehag@tryggaresverige.org
072-334 29 20

Region Nord

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare


cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org
076-340 89 99

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!