Stiftelsen Tryggare Sverige

Huvudkontoret
Carl Gustaf Lindstedts gata 3| Karta
Box 45407
112 69 Stockholm
Tel: 08-29 20 00
E-post: info@tryggaresverige.org

Har du frågor om Stiftelsen Tryggare Sverige eller om dess olika verk­samhetsgrenar kontakta respektive ansvarig eller Magnus Lindgren, som är generalsekreterare.

E-postadresser till medarbetare följer standarden fornamn.efternamn@tryggaresverige.org

Annette Carnhede
Ordförande
Tel: 08-29 20 00
E-post: Annette.Carnhede@tryggaresverige.org

 

Karl-Åke Pettersson
Ledamot
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 070-6697878
E-post: karl-ake.pettersson@tryggaresverige.org

 

Anders Björck
Ledamot
Tel: 08-29 20 00
E-post: info@tryggaresverige.org

 

Magnus Lindgren
Generalsekreterare
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
E-post: magnus.lindgren@tryggaresverige.org


Magnus Lindgren

Generalsekreterare
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
E-post: magnus.lindgren@tryggaresverige.org

Jenny Parker
Ekonomiansvarig
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 073-832 29 19
E-post: jenny.parker@tryggaresverige.org

Jonas Lindberg
Säkerhetssamordnare
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 070-773 48 40
E-post: jonas.lindberg@tryggaresverige.org

Cornelis Uittenbogaard
Stadsplanerare, PhD
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 076-340 89 99
E-post: cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org

Marika Johansson
Kriminolog
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 073-511 57 17
E-post: marika.johansson@tryggaresverige.org

Greta Åkerlind
Kriminolog
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 072-547 65 04
E-post: greta.akerlind@tryggaresverige.org

Bo Grönlund
Prof. emeritus i arkitektur
Tel: 08-29 20 00
E-post: bo.gronlund@tryggaresverige.org

Marika Johansson
sammankallande
Tel: 08-29 20 00
Mobil: 073-511 57 17
E-post: Marika.Johansson@tryggaresverige.org