Kontakt

info@tryggaresverige.org

Stockholm: 08 29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm

Södergatan 28, 211 34 Malmö

Stiftelsen Tryggare Sverige utgörs av en styrelse, medarbetare och nätverk. Kontakt och information om samtliga hittar ni nedan.

Har du frågor om Stiftelsen Tryggare Sverige eller om dess olika verk­samhetsgrenar, kontakta vårt växelnummer på 08-29 20 00 eller skicka ett mail till info@tryggaresverige.org

Medarbetare

Huvudkontor

Växel: 08 29 20 00

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Magnus har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Marika Haug

Kriminolog (Föräldraledig)

Marika Haug är kriminolog och arbetar för Stiftelsen Tryggare Sverige. Hon är bl.a. en av initiativtagarna till Nätverket för Feministisk Stadsplanering, men hennes verksamhetsområde handlar framför allt om skolmiljöns betydelse för elevers utsatthet och otrygghet. Inom det området har hon varit projektledare för åtskilliga projekt där fokus varit på att identifiera och åtgärda otrygga skolmiljöer. 

Alazar Ejigu

Samhällsplanerare/Arkitekt

Alazar är utbildad arkitekt och disputerad samhällsplanerare från KTH med över femton års kombinerad erfarenhet av projektering, expertis och forskning inom social hållbarhet och fysiska planering, bl.a. vid WSP och Tyréns. Alazar medverkar även i ett forskningsprojekt på Södertörns högskola om unga kvinnors upplevelser av den fysiska miljön i utsatta områden.

Fredrik Gårdare

Projektledare

Fredrik Gårdare är en av Sveriges ledande gängexperter och f.d. poliskommissarie. Under de senaste åren har Fredrik, tillsammans med sina medarbetare, ansvarat för en insats mot otillåten påverkan inom idrotten. På Tryggare Sverige arbetar Fredrik främst med frågor som rör våld och hot inom idrotten.

Jacob Ämtvall

Statsvetare

Jacob Ämtvall har en master i mänskliga rättigheter från Uppsala Universitet och en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap från Malmö Universitet. Han jobbar främst med brott och utsatthet inom näringslivet samt med brottsoffer- och rättvisefrågor. Jacob driver Viktimologiskt Nätverk sedan januari 2019.

Mikaela Westholm

Kriminolog

Mikaela Westholm har en master i kriminologi och en dubbelkandidat i kriminologi samt psykologi från Stockholms universitet. Mikaela arbetar främst med situationell brottsprevention inom ramen av trygghetsanalyser, genomlysningar och platssamverkan.

Isa Ring

Kommunikatör

Isa Ring är utbildad mediekreatör med en kandidatexamen i Mediekreation från Linnéuniversitetet. Hon arbetar främst med intern samt extern kommunikation. Isa arbetar främst med våra hemsidor, sociala medier, nyhetsbrev och digitala verktyg.

Matilda Wewel

Kriminolog

Matilda har en kandidat i Kriminologi med särskild inriktning på Rättssociologi från Lunds universitet. Matildas främsta fokus på Tryggare Sverige är arbetet med skolan i form av trygghetsanalyser genomlysningar och brottsförebyggande arbete.

Elias Sundbom

Säkerhetssamordnare

Elias är utbildad säkerhets- och trygghetskoordinator. På Tryggare Sverige arbetar Elias främst med att utföra trygghetsanalyser inom kollektivtrafiken men även analyser av ex. bankomater, trapphus m.fl. Utöver Elias arbete med stiftelsen är han även skyddsvakt vid riksdagen.

Francis

Kontorshund

Francis är kontorets glädjespridare. Hon ogillar ekorrar och Djurgårdare, men tycker om mat, Marikas tofflor och fysisk närhet. Det bästa som finns är att ligga i någons knä eller att lurpassa på brevbäraren.

Hector

Kontorshund

Hector är ett nytt tillskott till storstan och kontoret ute på Kungsholmen. Han har en förkärlek till leverpastej och det finns inget värre än folk som joggar. Lite ovan i folkmassor men gör sitt bästa för att navigera sig igenom stadspulsen.

Region Syd

Växel: 040-30 67 00

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

Peter Strandell är leg. psykolog och certifierad säkerhetssamordnare. Peter har tidigare arbetat med personsäkerhetsfrågor inom polisen med särskilt fokus på riskanalyser och samordning av hjälp, stöd och skyddsinsatser till brottsutsatta. Peter har även arbetat med samordning av brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor i tre olika kommuner. 

Arber Jasharaj

Säkerhets- och trygghetskoordinator

Arber är utbildad säkerhets- och trygghetskoordinator. Vid Tryggare Sverige jobbar Arber främst med frågor gällande brottspreventiva åtgärder för fastighetsägare. Detta i form av exempelvis våra tjänster som genomlysningar, trygghetscertifiering av nya samt befintliga fastigheter samt utveckligen av Trygg Fastighet. Tryggare Sveriges digitala verktyg vilket Arber tagit fram och projektleder.

Anna Sjöholm

Kriminolog

Anna har varit verksam både inom polisen och Malmö Universitet där hon har under de senaste sex åren haft ansvar för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i tre olika kommuner. Annas främsta arbetsuppgift handlar om att koordinera Tryggare Sveriges samarbeten med olika kommuner samt eget fokus kring barn och ungas utsatthet för att hamna i en kriminell livsstil.

Region Väst

Region Nord

Linda Olsson

Säkerhetssamordnare

Linda är utbildad säkerhets- och trygghetskoordinator. Linda har tidigare erfarenheter med arbetade som projektkoordinator inom det marinteknologiska området. Idag arbetar Linda för Tryggare Sverige med placering i Göteborg. Hennes huvuduppgift på stiftelsen idag är att arbeta med platssamverkan.

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare

Cornelis Uittenbogaard är fil.dr. i stadsplanering och expert på situationell brottsprevention. Han arbetar idag som forskare och stadsplanerare för Stiftelsen Tryggare Sverige. Cornelis forskningsområde gäller främst människors trygghet i den offentliga miljön. Han är bland annat ansvarig för BoTryggt2030 som är en de-facto standard för hur säkra och trygga stadsmiljöer ska planeras samt byggas.

Vår styrelse

Här är vår styrelse på Stiftelsen Tryggare Sverige:

Ordförande

Annette Carnhede

Annette har gedigen erfarenhet från svensk statsförvaltning, bland annat genom hennes tidigare yrkesliv som ordförande i fackförbundet ST. Hon har en djup kunskap kring hur det offentliga Sverige fungerar och ser nu fram mot att få en ännu tydligare roll i stiftelsens arbete.

Ledamot

Anders Björck

Anders Björck har medverkat i flera offentliga utredningar rörande författnings- och massmediefrågor. Han var försvarsminister i den borgerliga regeringen 1991–1994. Därefter var han riksdagens förste vice talman till och med 2002. Från 2003-2009 var Anders Björck landshövding i Uppsala län.

Ledamot

Karl-Åke Pettersson

Karl-Åke jur.kand. och har tidigare erfarenheter som lokal polischef, byråchef på Rikspolisstyrelsen och biträdande länspolismästare i Västmanland. Han har även arbetat internationellt för EU, OSSE med flera. Åren 2008-2017 var Karl-Åke ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Ledamot

Mats Bergstrand

Mats är en av Sveriges mest erfarna journalister och opinionsbildare med lång erfarenhet från svensk politik. Mats var under många år redaktör för DN Debatt. Numera är han verksam som partner vid kommunikations- och affärsutvecklingsbyrån Priority Group. Mats Bergstrand har lång erfarenhet och bidrar till att ytterligare förstärka Stiftelsens påverkansarbete i samhällsdebatten.

Ledamot

Marit Appelgren

Marit Appelgren har mångsidig erfarenhet från chefsroller inom flera olika branscher. Marit arbetar idag på fastighetsbolaget ByggVesta AB som äger hyresrätter och studentbostäder i landets största städer. Ett av Marits fokusområden är trygghetsfrågor för de boende i och kring de områden där fastigheterna finns samt de övergripande samhällsutmaningar som fastighetsägare ställs inför.

Generalsekreterare

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Våra nätverk

Stiftelsen Tryggare Sverige har flertalet nätverk i mån om att öka kompetensen och sammanställa ett gemensamt kunskapscentrum.