Kontakt

info@tryggaresverige.org

Stockholm: 08 29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm

Södergatan 28, 211 34 Malmö

Stiftelsen Tryggare Sverige utgörs av en styrelse, medarbetare och nätverk. Kontakt och information om samtliga hittar ni nedan.

Har du frågor om Stiftelsen Tryggare Sverige eller om dess olika verk­samhetsgrenar, kontakta vårt växelnummer på 08-29 20 00 eller skicka ett mail till info@tryggaresverige.org

Medarbetare

Huvudkontor

Växel: 08 29 20 00

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

magnus.lindgren@tryggaresverige.org
070-510 29 84

Jonas Lindberg

Verksamhetschef Region Stockholm


jonas.lindberg@tryggaresverige.org
070-773 48 40

Marika Haug

Kriminolog


marika.haug@tryggaresverige.org
073-511 57 17

Alazar Ejigu

Samhällsplanerare/Arkitekt


alazar.ejigu@tryggaresverige.org
070-695 04 77

Jacob Ämtvall

Statsvetare


jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Matilda Wewel

Kriminolog


matilda.wewel@tryggaresverige.org
072-332 29 20

Abdi Gass

Säkerhetssamordnare


abdi.gass@tryggaresverige.org
073-521 01 27

Ellen Aghed Luterkort

Kommunikatör

ellen.aghed@tryggaresverige.org
073-745 70 53

Amanda Björklund

Samhällsplanerare

amanda.bjorklund@tryggaresverige.org
070-354 29 20

Francis

Kontorshund

Region Syd

Växel: 040-30 67 00

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd


peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Arber Jasharaj

Säkerhetssamordnare


arber.jasharaj@tryggaresverige.org
072-334 29 20

Anna Sjöholm

Kriminolog


anna.sjoholm@tryggaresverige.org
070-569 78 66

Tekla Hagen

Kriminolog


tekla.hagen@tryggaresverige.org

Region Nord

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare


cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org
076-340 89 99

Vår styrelse

Här är vår styrelse på Stiftelsen Tryggare Sverige:

Ordförande

Annette Carnhede

Annette har gedigen erfarenhet från svensk statsförvaltning, bland annat genom hennes tidigare yrkesliv som ordförande i fackförbundet ST. Hon har en djup kunskap kring hur det offentliga Sverige fungerar och ser nu fram mot att få en ännu tydligare roll i stiftelsens arbete.

Ledamot

Anders Björck

Anders Björck har medverkat i flera offentliga utredningar rörande författnings- och massmediefrågor. Han var försvarsminister i den borgerliga regeringen 1991–1994. Därefter var han riksdagens förste vice talman till och med 2002. Från 2003-2009 var Anders Björck landshövding i Uppsala län.

Ledamot

Karl-Åke Pettersson

Karl-Åke jur.kand. och har tidigare erfarenheter som lokal polischef, byråchef på Rikspolisstyrelsen och biträdande länspolismästare i Västmanland. Han har även arbetat internationellt för EU, OSSE med flera. Åren 2008-2017 var Karl-Åke ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Ledamot

Mats Bergstrand

Mats är en av Sveriges mest erfarna journalister och opinionsbildare med lång erfarenhet från svensk politik. Mats var under många år redaktör för DN Debatt. Numera är han verksam som partner vid kommunikations- och affärsutvecklingsbyrån Priority Group. Mats Bergstrand har lång erfarenhet och bidrar till att ytterligare förstärka Stiftelsens påverkansarbete i samhällsdebatten.

Ledamot

Marit Appelgren

Marit Appelgren har mångsidig erfarenhet från chefsroller inom flera olika branscher. Marit arbetar idag på fastighetsbolaget ByggVesta AB som äger hyresrätter och studentbostäder i landets största städer. Ett av Marits fokusområden är trygghetsfrågor för de boende i och kring de områden där fastigheterna finns samt de övergripande samhällsutmaningar som fastighetsägare ställs inför.

Generalsekreterare

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Våra nätverk

Stiftelsen Tryggare Sverige har flertalet nätverk i mån om att öka kompetensen och sammanställa ett gemensamt kunskapscentrum.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!