Stiftelsen Tryggare Sverige

Har du frågor om Stiftelsen Tryggare Sverige eller om dess olika verk­samhetsgrenar, kontakta vårt växelnummer på 08-29 20 00 eller skicka ett mail till info@tryggaresverige.org

E-mailadresser följer standarden fornamn.efternamn@tryggaresverige.org

Huvudkontoret

Carl-Gustaf Lindstedts gata 3| Karta
112 69 Stockholm
Tel: 08-29 20 00
E-post: info@tryggaresverige.org

 

Annette Carnhede
Ordförande

Annette har genom sitt yrkesliv arbetat för ett öppet och inkluderande samhälle samt lyft betydelsen av att samhället måste ha en hög rättssäkerhet. Vidare har hon en lång erfarenhet från svensk statsförvaltning, bland annat genom hennes tidigare yrkesliv som inbegriper uppdrag som ordförande i fackförbundet ST. Hon har därför en djup kunskap kring hur det offentliga Sverige fungerar och hon ser nu fram mot att få en ännu tydligare roll i stiftelsens arbete.

Anders Björck
Ledamot

Anders Björck har medverkat i flera offentliga utredningar rörande författnings- och massmediefrågor och har varit moderaternas talesman inom dessa områden. Han var försvarsminister i den borgerliga regeringen 1991–1994. Därefter var han riksdagens förste vice talman till och med 2002. Från årsskiftet 2002/2003 till 2009 var Anders Björck landshövding i Uppsala län.

Karl-Åke Pettersson
Ledamot

Karl-Åke Pettersson är jur.kand. och polischefsutbildad. Han har arbetat som lokal polischef, varit polislärare vid Polishögskolan, byråchef på Rikspolisstyrelsen och biträdande länspolismästare i Västmanland. Han har också arbetat internationellt för EU, OSSE med flera organisationer. Mellan åren 2008-2017 var Karl-Åke ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige, och han sitter nu som ledamot i styrelsen. 

Telefon: 070-6697878

Mats Bergstrand
Ledamot

Mats är en av Sveriges mest erfarna journalister och opinionsbildare med lång erfarenhet från svensk politik. Mats var under många år redaktör för DN Debatt. Numera är han verksam som partner vid kommunikations- och affärsutvecklingsbyrån Priority Group. Mats Bergstrand har lång erfarenhet och bidrar för att ytterligare förstärka Stiftelsens påverkansarbete i den allt mer ideologiserade och polariserade samhällsdebatten där ”tyckande och troende” får allt större utrymme.

Marit Appelgren
Ledamot

Marit Appelgren har mångsidig erfarenhet från chefsroller inom flera olika branscher. Marit arbetar idag på fastighetsbolaget ByggVesta AB som äger hyresrätter och studentbostäder i landets största städer. Marit ansvarar där för fastighetsförvaltningen samt den av ByggVesta helägda fastighetsportföljen. Ett av Marits fokusområden är trygghetsfrågor för de boende i och kring de områden där fastigheterna finns samt de övergripande samhällsutmaningar som en fastighetsägare kan ställas inför och faktiskt till viss del påverka.

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Telefon: 070-510 29 84

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Telefon: 070-510 29 84

Jonas Lindberg
Säkerhetssamordnare

Tjänstledig

Jonas Lindberg är en examinerad säkerhetssamordnare med över 20 års erfarenhet från säkerhetsbranschen som har arbetat hos Stiftelsen sedan 2013. Han arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor både mot den privata och offentliga sektorn med en speciell inriktning mot trygghet i kollektivtrafiken och med strategiska samverkansfrågor.

Marika Haug (f.d. Johansson)
Kriminolog

Föräldraledig

Marika Haug är kriminolog och arbetar för Stiftelsen Tryggare Sverige. Hon är bl.a. en av initiativtagarna till Nätverket för Feministisk Stadsplanering, men hennes verksamhetsområde handlar framför allt om skolmiljöns betydelse för elevers utsatthet och otrygghet. Inom det området har hon varit projektledare för åtskilliga projekt där fokus varit på att identifiera och åtgärda otrygga skolmiljöer. 

Telefon: 073-511 57 17

Cornelis Uittenbogaard
Stadsplanerare

Cornelis Uittenbogaard är fil.dr. i stadsplanering och expert på situationell brottsprevention. Cornelis arbetar idag som forskare och stadsplanerare hos den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige. Cornelis forskningsområde rör sig kring vad som faktiskt påverkar människors trygghet i den offentliga miljön, och han är bland annat ansvarig för utvecklingen av konceptet BoTryggt2030 som är en de-facto standard för hur säkra och trygga stadsmiljöer ska planeras samt byggas.

Telefon: 076-340 89 99

Peter Strandell
Verksamhetsansvarig region syd

Peter Strandell är legitimerad psykolog och certifierad säkerhetssamordnare med erfarenhet av säkerhets- och trygghetsarbete inom såväl polisen som kommunen. Peter har tidigare arbetat med frågor om personsäkerhet vilket inbegriper genomförande av strukturerade hot- och riskbedömningar samt samordning av hjälp, stöd och skyddsinsatser till brottsdrabblade. Peter har även varit verksam som Trygghetsutvecklare i två kommuner, med uppgiften att samordna det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Telefon: 040-30 67 00
Mobil: 070-36 36 391

Jacob Ämtvall
Statsvetare

Jacob Ämtvall har en masterexamen i mänskliga rättigheter från Uppsala Universitet och en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap från Malmö Universitet. Han jobbar med brottsoffer- och rättvisefrågor samt med brottsförebyggande arbete i näringslivet. Jacob ansvarar även för ekonomi, administration och driver Viktimologiskt Nätverk sedan januari 2019.

Telefon: 072-331 29 20

Arber Jasharaj
Säkerhets- och trygghetskoordinator

Arber studerar till säkerhets- och trygghetskoordinator och tar examen i december 2020. Vid Stiftelsen Tryggare Sverige jobbar han med att bevaka Covid-19:s effekt på brott och (o)trygghet internationellt och i Sverige. Arber har under sina studier särskilt intresserat sig för brottsprevention.

Telefon: 072-334 29 20

Mikaela Westholm
Kriminolog
Isa Ring
Administratör/Kommunikatör
Isa Ring är Administratör/Kommunikatör med kandidatexamen i Mediekreation. Hon arbetar främst med intern samt extern kommunikation, hemsida, sociala medier och digitala verktyg.
Francis
Kontorshund
Francis är kontorets glädjespridare. Hon ogillar ekorrar och Djurgårdare, men tycker om mat, Marikas tofflor och fysisk närhet. Det bästa som finns är att ligga i någons knä eller att lurpassa på brevbäraren.
 
Telefon: 08-29 20 00
Bo Grönlund
Arkitekt

Bo Grönlund är ass. professor vid KADK där han har undervisat sedan 1971. Han har arbetat med brottsprevention genom stadsdesign och planering (CPTEP) sedan 1985 och är medförfattare av de danska standarderna på fältet, riktlinjerna för BoTryggt98 och 05 samt CEN:s förebyggande norm för stadsplanering. Han arbetar nu hos Stiftelsen Tryggare Sverige, för att vidareutveckla BoTryggt2030. 

Jacob Ämtvall
Nätverksansvarig

Jacob Ämtvall har en masterexamen i mänskliga rättigheter från Uppsala Universitet och en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap från Malmö Universitet. Hans särskilda intressen är brottsoffer- och rättvisefrågor. Jacob driver Viktimologiskt Nätverk sedan januari 2019. Telefon: 072-331 29 20

Nätverket för Feministisk Stadsplanering

Marika Haug (f.d. Johansson)
Kriminolog

Marika Haug är kriminolog och arbetar för Stiftelsen Tryggare Sverige. Hon är bl.a. en av initiativtagarna till Nätverket för Feministisk Stadsplanering, men hennes verksamhetsområde handlar framför allt om skolmiljöns betydelse för elevers utsatthet och otrygghet. Inom det området har hon varit projektledare för åtskilliga projekt där fokus varit på att identifiera och åtgärda otrygga skolmiljöer. 

Telefon: 073-511 57 17

Cornelis Uittenbogaard
Stadsplanerare

Cornelis Uittenbogaard är fil.dr. i stadsplanering och expert på situationell brottsprevention. Cornelis arbetar idag som forskare och stadsplanerare hos den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige. Cornelis forskningsområde rör sig kring vad som faktiskt påverkar människors trygghet i den offentliga miljön, och han är bland annat ansvarig för utvecklingen av konceptet BoTryggt2030 som är en de-facto standard för hur säkra och trygga stadsmiljöer ska planeras samt byggas.

Telefon: 076-340 89 99

Nätverket för Närstående till Våldtäktsoffer

Kjell Corneliusson
Språkrör

Kjell Corneliusson är språkrör för Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer. Han har tagit på sig rollen som språkrör för att han tillsammans med närstående vill samla erfarenheter som kan rendera i ett konstruktivt agerande. Kjell har egna erfarenheter av de rättsliga processer som våldtäktsoffer måste gå igenom, samt av de konsekvenser som processerna kan ge. Han menar att rättssäkerheten och det stöd, hjälp och skydd som ska erbjudas våldtäktsoffer lider av stora brister och han vill även lyfta att närstående i dagsläget är en bortglömd grupp som inte får stöd av samhället. Kjell vill att nätverket ska vara en faktor som motverkar sexualbrott och bidrar till att våldtäktsoffer får upprättelse. Om du är närstående och vill bidra med dina erfarenheter och tankar är du välkommen att höra av dig till Kjell. Tillsammans kan vi skapa förändring!

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Telefon: 070-510 29 84

Tryggare Sverige