Pressmeddelanden

En central del i Stiftelsen Tryggare Sveriges verk­sam­het är att be­driva opinions­bild­ning. Syftet är främst att öka med­vet­en­het­en om brotts­drabb­ades situa­tion i sam­hället för att där­igen­om med­verka till att de får sina rättig­heter till­godo­sedda en­ligt svensk lag­stift­ning och inter­na­tio­nella doku­ment om mänsk­liga rättig­heter.

Har du frågor om Stiftelsen Tryggare Sverige eller om dess olika verk­samhetsgrenar, gå vidare till kontakt.

Pressmeddelanden via Mynewsdesk

Tryggare Sverige