Digital diplomutbildning i situationell brottsprevention och trygghetsskapande
arbete

En utbildning med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i teori och praktik

Kort om utbildningen

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har i flera år varit en av de ledande aktörerna när det gäller frågor som rör säkerhet och trygghet i det offentliga rummet. Arbetet är inriktat mot att hitta nya lösningar, nya idéer och nya samverkansformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Diplomutbildningen riktar sig till personer som vill lära sig att praktiskt tillämpa den senaste forskningen samt att använda nya innovativa arbetssätt och beprövade erfarenheter (internationella och svenska) när det gäller situationell brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder med fokus på arkitektonisk design (CPTED/CP-UPD).

Innehåll i utbildningen

Utbildningen omfattar följande kurstillfällen:
○ Situationell brottsprevention i teori och praktik
○ BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik
○ Feministisk stadsplanering i teori och praktik
○ Platssamverkan i teori och praktik
○ Placemaking i teori och praktik

Upplägg
Utbildningen arrangeras digitalt via Zoom. Samtliga fem kurstillfällen är halvdagar och är interaktiva genom bl.a. workshops, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar. Efter varje kurstillfälle följer ett självtest för att kvalitetssäkra erhållen kunskap. Resultatet kan sparas ned och användas som kursbevis. Vid deltagande på alla fem kurstillfällen erhålls ett diplom som intyg på genomgången utbildning.

Tillfälle 1: “Situationell brottsprevention i teori och praktik”
28 augusti 2024, kl. 13.00-17.00

Tillfälle 2: “BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik”
18 september 2024, kl. 13.00-17.00

Tillfälle 3: “Feministisk stadsplanering i teori och praktik”
16 oktober 2024, kl. 13.00-17.00

Tillfälle 4: “Placemaking i teori och praktik”
13 november 2024, kl. 13.00-17.00

Tillfälle 5: “Platssamverkan i teori och praktik”
11 december 2024, kl. 13.00-17.00

Målgrupp
Utbildningens målgrupp är kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer, brottsförebyggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.

Kostnad
Utbildningen kostar 17 500 kr (exkl.moms) per person. I kostnaden ingår deltagaravgift, fem halvdagar, workshops/praktiska övningar och kursbevis/diplom. Vid anmälan av fem eller flera personer från samma organisation erhålls 20 % rabatt. Det är även möjligt att anmäla sig till enskilda kurstillfällen till en kostnad om 3 500 kr (exkl. moms) per person.

Kurslitteratur
Perrault, E. (red.). (2020). Placemaking in the Nordics – a guide to co-creating
safe and attractive public spaces in the Nordic region
. Stockholm. Laddas ner här.
Stiftelsen Tryggare Sverige. (2018). Trygghet i samhället. Stockholm: Jure.
Stiftelsen Tryggare Sverige. (2020). BoTryggt2030 – Handboken för planering av
säkra och trygga livsmiljöer
. Stockholm: Stiftelsen Tryggare Sverige.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!