Brottsutsatta

Att utsättas för brott är ofta en stark känslomässig upplevelse som inte sällan innebär att du kan komma att konfronteras med en rad olika tankar, känslor och funderingar. Det kan vara svårt att veta vilken hjälp, stöd och skydd som finns tillgängligt.

Därför har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram Trygghetsguiden som samlar viktig information till dig som utsatts för brott.

Brottsutsattas rättigheter

Trots den ökade uppmärksamheten på brottsutsattas situation och de förbättringar som genomförts på området, framkommer en förhållandevis dyster bild av tillståndet i Sverige för personer som utsatts för brott. I praktiken är det samma frågor som diskuteras idag som för tjugo år sedan.

Sverige har en av världens bästa lagstiftning på området, men det finns emellertid tydliga brister i hur lagstiftningen tillämpas av regeringens myndigheter.

Det saknas tillräckligt engagemang, kunskap och förståelse för brottsutsattas situation och rättigheter vilket ytterst har resulterat i att rättsväsendet och andra centrala aktörer i samhället saknar ett brottsofferperspektiv. Dessutom görs arbetet fortfarande i stor utsträckning av ideella organisationer och eldsjälar. 

Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar för att lyfta frågorna i den allmänna- och kriminalpolitiska debatten samt tydliggöra vikten av att alla verksamheter som kommer i kontakt med personer som utsatts för brott genomsyras av ett brottsofferperspektiv.

Kunskapsspridning

Brottsofferveckan

Startades 2013

Viktimologiskt Nätverk

Nätverk

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter inom brottsutsattas rättigheter.

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

magnus.lindgren@tryggaresverige.org
070-510 29 84

Jacob Ämtvall

Statsvetare

jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Publikationer

“En polismyndighet i tiden”

I snart nio år har Stiftelsen Tryggare Sverige bedrivit ett utvecklings- och påverkansarbete med syfte att förbättra hjälpen till brottsutsatta och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Denna rapport innehåller ett tiopunktsprogram med konkreta åtgärder som på kort respektive lång sikt krävs för att rätta de problem som finns i form av minskad produktivitet och stor oro inom Polismyndigheten.
Utgivningsår 2016. Omfång 26 sid. Pris: 70 SEK exkl. moms.

“Dödligt våld mot kvinnor”

I denna rapport kartläggs och granskas 20 ärenden om dödligt våld mot kvinnor i
nära relation. Det övergripande syftet var att undersöka huruvida det funnits förutsättningar att förhindra något eller
några av de fall av dödligt våld som polisanmälts av dessa fall. Utgivningsår 2013. Omfång 31 sid. Pris: 84 SEK exkl. moms.

“Trygghet i fokus”

Stiftelsen Tryggare Sverige syftar till att förbättra hjälpen till brottsutsatta och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området.
Vi menar att det finns andra åtgärder som krävs för att minska brottsligheten och säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Rättsväsendet – alla brott måste utredas.
Kommunerna – problemet med stöd till brottsdrabbade måste lösas.
Skolan – rollen som mönsterbildare för hot, och våld måste brytas..
Utgivningsår 2013. Omfång 94 sid. Pris: 126 SEK exkl. moms.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!