Studieresor med stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till öppna studieresor med fokus på framgångsfaktorer för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Inbjudan till Amsterdam

Nederländerna har under många år varit ett framgångsrikt land när det gäller frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Ansvariga myndigheter och kommunala aktörer har visat på stor initiativförmåga och idérikedom.

Samtidigt står även Nederländerna inför utmaningar med brott och otrygghet, bland annat till följd av att polisen centraliserades år 2014 med konsekvensen att mer än hälften av alla lokala polisstationer stängts.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller säkerhet och trygghet bjuder vi in till tre intensiva dagar i Amsterdam den 12 – 14 april 2023.

OBSERVERA! Studieresa till Amsterdam är fullbokad

För mer information och anmälan till studieresan, vänligen kontakta oss på info@tryggaresverige.org

Inbjudan till Köpenhamn

Köpenhamn lyfts i många sammanhang fram som en av de bästa städerna i världen att leva och bo i. Staden har en trevlig stadsmiljö som är anpassad enligt den mänskliga skalan där användandet av det offentliga rummet främjas genom den fysiska utformningen och placemaking, i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

För att träffa några av de ledande experterna inom området och ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner när det gäller säkerhet och trygghet kopplat till stadsplanering och stadsutveckling bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till två intensiva dagar i Köpenhamn den 18 – 19 april 2023.

För mer information och anmälan till studieresan, vänligen kontakta oss på info@tryggaresverige.org

Inbjudan till New York

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dag­ligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa.

I dag, knappt 30 år senare, är bilden helt annor­lunda. Förklaringarna till den positiva utvecklingen är flera; det handlar bland annat om användandet av ny teknik, nya polisiära arbetsmetoder samt nya samverkansformer med fokus på stadsutveckling, så kallade Business Improvement District (BID).

Studieresan innehåller en mängd studie­besök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa attraktiva, säkra och trygga städer.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller säkerhet och trygghet bjuder vi in till fyra intensiva dagar i New York den 17 september – 21 september 2023.

För mer information och anmälan till studieresan, vänligen kontakta oss på info@tryggaresverige.org

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!