Kommande studieresor med stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till öppna studieresor med fokus på framgångsfaktorer för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

London, 13-15 mars 2024
Köpenhamn, våren 2024
New York, 28 april-2 maj 2024

Studieresa till London,
13-15 mars 2024

Studieresan fokuserar på samverkan mellan näringsliv, kommun och polis.

Studieresa till Köpenhamn,
våren 2024

Under studieresan lyfts erfarenheter från det brottsförebyggande arbetet i form av exempelvis visitationszoner och speciallagar mot gängkriminalitet, men också satsningen på omvandling av utsatta bostadsområden. Mer information kommer inom kort.

Studieresa till New York,
28 april-2 maj 2024

Studieresan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!