Kommande studieresor med stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till öppna studieresor med fokus på framgångsfaktorer för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Studieresa till Helsingborg
25 okt 2023

Studieresan fokuserar på hur miljonprogram blivit till blandad bebyggelse.

Studieresa till Gårdsten, Göteborg 1-2 nov

Studieresan innehåller både studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa säkra, trygga, och attraktiva bostadsområden.

Studieresa till Köpenhamn 14-15 nov 2023

Under studieresan lyfts erfarenheter från det brottsförebygg-ande arbetet i form av exempelvis visitationszoner och speciallagar mot gängkriminalitet, men också satsningen på omvandling av utsatta bostadsområden.

Studieresa till New York
28 april-2 maj 2024

Studieresan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!