Kommande studieresor med stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till öppna studieresor med fokus på framgångsfaktorer för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

London, 13-15 mars 2024
New York, 28 april-2 maj 2024

Studieresa till London,
13-15 mars 2024

Företagen är ofta en bortglömd aktör i diskussionerna om brottsligheten och dess konsekvenser. Därför bjuder vi in till en studieresa med särskilt fokus på samverkan mellan näringsliv, kommun och polis.

Studieresa till New York,
28 april-2 maj 2024

Studieresan fokuserar på platssamverkan och placemaking för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser. Studieresan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på erfarenheter från polisens brottsförebyggande arbete.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!