Utbildningar

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder kunskapshöjande utbildningar, seminarier, studieresor med mera i mån om att öka förståelsen inom det brottsförebyggande arbete.

Höstens utbildningar

Hösten 2024

Digital utbildning i BoTryggt2030 – handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer

Hösten 2024

Diplomutbildning:
Tryggare Skola

Hösten 2024

Diplomutbildning:
Situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete

Diplomutbildningar med stiftelsen

Diplomutbildningen är en återkommande kunskapshöjande utbildning med särskilt fokus på situationell brottsprevention, hur vi kan skapa och aktiverar fysiska platser i mån om att minska brotten samtidigt som vi ökar tryggheten och säkerheten.

Kommande studieresor med stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige har i över 15 år anordnat skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de utbildningar eller studieresor som erbjuds ser ofta förutsättningarna annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster eller lösningar utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Kunskapshöjande utbildningar.

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra seminarier, föreläsningar, workshops, utbildningar och studieresor i syfte att öka kunskapen kring frågor som rör bland annat säkerhet och trygghet kopplat till brott- och ordningsstörningar.

Ofta ser det annorlunda ut beroende på aktörers specifika behov och därav erbjuder gärna Stiftelsen skräddarsydda utbildningar utifrån de kunskapsmål och förutsättningar som finns hos aktören och deras medarbetare.

Exempel på tidigare utbildningar.

Stiftelsen Tryggare Sverige har i över 10 år anordnat skräddarsydda utbildningar i kunskapshöjande syfte för att dela med av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kan ske. Här nedan hittar du några av våra tidigare utbildningar som vi genomfört.

Brottsförebyggande och trygghetsutbildningar:
Grundläggande brottsförebyggande teorier och metoder
○ Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet
○ Brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden – en modell för framgång
○ Skolan – den vanligaste brottsplatsen för barn och unga
○ Kollektivtrafiken – navet i det brottsförebyggande arbetet
○ Brott och otrygghet i boende – situationen, utmaningarna och lösningarna
○ Gängen, jihadisterna och lokalt brottsförebyggande arbete – nya utmaningar
kräver nya lösningar

Brottsutsatta:
Äldres utsatthet för brott – hur ser det ut och vad kan göras?
Utsatta och sårbara – brottsutsattas reaktioner och behov
○ Minnespsykologi och brottsutsattas reaktioner och behov – hjälp, stöd och skydd
av brottsdrabbade

Stadsbyggnad:
○ Feministisk stadsplanering – hur kan feministiska teorier påverka utformningen av
det offentliga rummet?
○ BID/Platssamverkan – en modell för säkerhet och trygghet i det offentliga rummet
○ Brottsförebyggande bebyggelseplanering–ett nytt sätt att arbeta
○CPTED(CrimePreventionThroughEnvironmentalDesign) och situationell
brottsprevention
○ BoTryggt2030–en modell för att bygga en säker och trygg stad
○ Stad till salu–går det att öka tryggheten utan att privatisera det offentliga rummet?

Säkerhet:
○ Hotet mot företagarna och företagen–situation, komplikation och lösningar
○ Våld och hot mot medarbetare och förtroendevalda – hur ser det ut och vad kan
göras?
○ Säkerhet och trygghet – vi reder ut begreppen!
○ Vad påverkar säkerheten och tryggheten i en kommun – vad kan göras?
○ Våldsbejakande extremism och lokalt brottsförebyggande arbete – vad kan
göras?

Intresserad av någon av dessa utbildningar eller vill ni skräddarsy en egen utbildning med ert företag eller organisation?

Mejla oss på info@tryggaresverige.org eller ring vårt kontor på 08-29 20 00 alt. 040-30 67 00

Exempel på tidigare studieresor.

Stiftelsen Tryggare Sverige har i över 10 år anordnat skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder.

Några exempel på tidigare studieresor:
○ New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
○ Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
○ London (2017, 2018)
○ Wien (2017)
Muotiala (2011)

Intresserad av kommande studieresor eller vill ni arrangera en egen studieresa med ert företag eller organisation?

Mejla oss på info@tryggaresverige.org eller ring vårt kontor på 08-29 20 00 alt. 040-30 67 00

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ansvariga för utbildningar och kunskapsutbyte inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

magnus.lindgren@tryggaresverige.org
070-510 29 84

Peter Strandell

Verksamhetschef

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!