Debattkvällar

Viktimologiskt Nätverk arrangerar debattkvällar vars teman berör frågor om brottsutsatta och det brottsförebyggande arbete.
Vill du bli informerad om kommande debattkvällar?

Genomförda debattkvällar

129.

Debattkväll
no 129

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll no 130 på Pressklubben i Stockholm den 6 maj på temat “Hedersrelaterat våld och förtyck”.

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett problem som uppstår när familjer eller samhällen använder våld, hot eller kontroll i syfte att tvinga medlemmar att leva enligt strikta normer och förväntningar.

Det kan inkludera allt från tvångsäktenskap och kontroll av klädsel till fysisk misshandel, hot om våld eller till och med mord. Offren för hedersrelaterat våld och förtryck är ofta kvinnor och flickor men även pojkar och män påverkas. Hbtqi-personer är en särskilt utsatt grupp i och med att de avviker från de strikta könsnormerna.

Det är svårt att mäta omfattningen av hedersrelaterad problematik men i en studie från Örebro universitet år 2019 finns det resultat som visar att mellan 7-9 % av unga i storstäder lever med kollektivt legitimerat våld. Följaktligen är det ett stort samhällsproblem.

Anmäl dig till debattkväll no 130

Tid: 6 maj, 17.00-19.00

Plats: Pressklubben, (Vasagatan 50, Stockholm), ingång från restaurangen

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Anmälan sker via formulär på denna sida

Kommande debattkvällar våren 2024.

3 juni

Exempel på tidigare debattkvällar.

Effektiva metoder mot brott i nära relation
Gängvåldets offer
Brott och otrygghet inom svensk idrott
Romansbedrägerier
Papporna, sönerna och våldet
Våld och hot i arbetslivet – ett ökande problem?

Våld och hot i arbetslivet – ett ökande problem?
Ett år med barnfridsbrott – hur har det gått?
Barn i den kriminella miljön
Sexualbrott och stöd till utsatta
Grooming och sugardejting på nätetSyftet med debattkvällar.

Debattkvällar öppnar upp för ett klimat där aktörer från olika sektorer ska kunna mötas och diskutera komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkvällarna har haft stor succé och frambringat kunskap om lösningar och utmaningar. Hittills har nätverket anordnat över 100 debattkvällar.

Bli medlem i nätverket.

○ Inbjudningar till debattkvällar med aktuella äm­nen och före­läsare (före­trädes­vis i Stockholm, men även i övriga landet)

○ Medlemsbrev

○ Tillgång till de samlade erfarenheter som finns i nätverket

○ Tips och idéer på uppsatsämnen, handledare och praktik­platser

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!