Debattkväll

Viktimologiskt Nätverk arrangerar debattkvällar vars teman berör frågor om brottsutsatta och det brottsförebyggande arbete.
Vill du bli informerad om kommande debattkvällar?

Foto: Pressklubben

Aktuella antalet debattkvällar

121.

Kommande debattkvällar.

Kommande debattkvällar:
Debattkväll no. 122 — 3 april kl. 17-19 ”IGOR — Ett gemensamt arbete mot våld i nära relationer”
Debattkväll no. 123 — 8 maj kl. 17-19 (Mer information kommer inom kort)
Debattkväll no. 124 — 5 juni kl. 17-19 (Mer information kommer inom kort)

Observera att debattkvällarna endast hålls på plats vid Pressklubben, Vasagatan 50 i Stockholm.

Anmälan till debattkväll no 122 (3/4)

Anmälan till debattkväll no 123 (8/5)

Anmälan till debattkväll no 124 (5/6)

Syftet med debattkvällar.

Debattkvällar öppnar upp för ett klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkvällarna har haft stor succé och frambringat kunskap om lösningar och utmaningar. Hittills har nätverket anordnat över 100 debattkvällar.

Bli medlem i nätverket.

○ Inbjudningar till debattkvällar med aktuella äm­nen och före­läsare (före­trädes­vis i Stockholm, men även i övriga landet)

○ Medlemsbrev

○ Inbjudningar till debatt­kvällar och kon­fer­en­ser med aktuella äm­nen och före­läsare (se under Kalendarium för aktuella evenemang)

○ Tillgång till de samlade erfarenheter som finns i nätverket

○ Tips och idéer på uppsatsämnen, handledare och praktik­platser

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!