Grafisk manual

Här nedan hittar du vår grafiska manual och material som ex. logotyper.

Vår grafiska manual


För att underlätta Stiftelsen Tryggare Sveriges budskap och kommunikation så har vi tagit fram en grafisk manual. Vår grafiska manual är ett verktyg både internt inom organisationen men även för externa aktörer som använder sig av våra varumärken i sin kommunikation.

Syftet med den grafiska manualen är att tydliggöra, förenkla samt bidra till ett konsekvent språk i vår kommunikation. Vilket i sin tur bidrar till att vårt verksamhetssyfte förmedlas på ett enhetligt sätt.

Logotyper och payoff

Logotyp & payoff

Vår logotyp ska användas med respekt och inte placeras på en för liten eller rörig yta.

Logotypen får inte manipuleras eller på annat sätt förändras från sitt ursprungliga utförande.

Behöver ni en vektor-fil av vår logotyp?
Mejla oss gärna info@tryggaresverige.org

Grundutförande (logotyp och payoff)

Används främst digitalt och på större ytor.
Alternativt utförande (utan payoff)

Används främst i tryck och på mindre ytor.

Färger

Färger

Vi har en huvudfärg som används i vår logotyp samt grafiska språk.

Vi har även en orange komplementfärg som kontrast för ex. knappar eller utstickande element.

HEX: #25bcf7
RGB: 37, 188, 247
CMYK: 85, 24, 0, 3
Pantone: 298 C
HEX: #f39200
RGB: 0, 40, 100, 5
CMYK: 0, 50, 100, 0
Pantone: 2012c
Typsnitt

Profiltypsnitt

Tryggare Sverige använder sig av “Poppins” som profiltypsnitt både i vår logotyp samt i vårt kommunikationsmaterial.

Kontorstypsnitt

Vårt kontorstypsnitt använder vi i både interna samt externa dokument, power-points etc.

Avsändare

Avsändare & partners.

Tryggare Sverige arbetar ofta tillsammans med andra aktörer i form av olika projekt, samarbeten och partnerskap.

När vi är enskild huvudavsändare följer placering och ordning på logotyper samt design vår grafiska profil.

Vid gemensamt partnerskap eller samarbete med annan aktör där Tryggare Sverige inte är ensam avsändare gäller upplägg efter överenskommelse.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!