Filmkvällar på kontoret

En gång i månaden bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till flertalet filmkvällar med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Kvällarna syftar till att inspirera och ge nya kontakter, idéer och kunskap till stadsplanerare, brottsförebyggare, poliser och andra som arbetar med de urbana utmaningar som Sverige står inför.

Anmäl dig till någon av våra filmkvällar!

Vårens program 2024

Social Life of Small Urban Places (1980)

En film om placemaking och betydelsen av programmering av platser.

På ett lättsamt och humoristiskt sätt berättar urbanisten William H. Whyte om hur vi människor använder staden och hur användningen kan mätas. Filmen handlar om våra beteenden på offentliga platser och hur vi kan skapa förutsättningar för att platser ska vara säkra, trygga och attraktiva. Whyte utgår från devisen: ”människor tenderar att sätta sig där det finns plats att sitta.”

The Pruitt-Igoe Myth (2011)

En film om sanningen bakom miljonprogrammets misslyckande.

När bostadsområdet Pruitt-Igoe stod färdigbyggt 1956 lovades moderna och fräscha bostäder åt St. Louis lågavlönade arbetarklass. Knappt 20 år senare hade Pruitt-Igoe förvandlats till ett av USA:s mest ökända slumområden med tomma lägenheter och omfattande kriminalitet och narkotikamissbruk. Området har blivit till ett vidspritt exempel på miljonprogrammets misslyckande. Filmen diskuterar orsakerna till misslyckandet i form av den fysiska utformningen, en ekonomisk nedgång m.m.

The Human Scale (2012)

En film om den mänskliga skalan i stadsbyggandet.

Arkitekten och professorn Jan Gehl har studerat hur mänskligt beteende påverkas av den fysiska miljön. I den legendariska filmen ”The Human Scale” möts filosofer, arkitekter och stadsplanerare över hela världen. Filmen ifrågasätter våra antaganden om moderniteten och undersöker vad som händer när man sätter människan först i planeringsprocessen.

Pre-Crime (2017)

En film om säkerhetiseringen av städer och samhällen.

Skaparna bakom Pre-Crime må ha lånat titeln från Philip K. Dicks dystopiska science-fiction Minority Report, men visar en lika verklig som skrämmande bild av ett brottsförebyggande arbete styrt av teknologi. Till en alltmer kameraövervakad värld har algoritmer adderats för att kunna förutsäga platser där brott kommer att begås och till och med förutsäga hittills oskyldiga medborgares kriminella handlingar. Vi får följa kritiker såväl som förespråkare av denna ”precrime-teknik”, allt medan vi ställer oss frågan hur mycket av vårt privatliv och frihet vi är beredda att offra för säkerhet.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!