Filmkvällar på kontoret

En gång i månaden bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till flertalet filmkvällar med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Kvällarna syftar till att inspirera och ge nya kontakter, idéer och kunskap till stadsplanerare, brottsförebyggare, poliser och andra som arbetar med de urbana utmaningar som Sverige står inför.

Anmäl dig till någon av våra filmkvällar!

Höstens program 2024

Social Life of Small Urban Places (1980)

En film om placemaking och betydelsen av programmering av platser.

På ett lättsamt och humoristiskt sätt berättar urbanisten William H. Whyte om hur vi människor använder staden och hur användningen kan mätas. Filmen handlar om våra beteenden på offentliga platser och hur vi kan skapa förutsättningar för att platser ska vara säkra, trygga och attraktiva. Whyte utgår från devisen: ”människor tenderar att sätta sig där det finns plats att sitta.”

Bikes vs Cars (2015)

En film om cykeln som ett bra verktyg för förändring i dagens bilberoende samhälle.

De kraftfulla aktörerna som tjänar på den privata bilen investerar miljarder varje år på lobbyverksamhet och reklam för att skydda sin industri, som även står i centrum för samhällsekonomin. Samtidigt är bilen en vardaglig vana för många individer som är svår att bryta. Bikes vs Cars pratar om bilberoendet, den globala klimatkrisen, jordens begränsade resurser, och städer där bilen tar större delen av ytan. I filmen träffar vi aktivister som kämpar för bättre städer, som fortsätter cykla trots faran och det ökande antalet dödade i trafiken. 

Push (2019)

En dokumentär som undersöker rätten till en bostad som en mänsklig rättighet.

Filmen behandlar varför vanliga hyresgäster inte längre har råd att bo kvar i städer som Barcelona, Uppsala och Berlin. Den syftar till att öka kunskapen om vilka krafter som styr bostadsmarknaden, relationen mellan fastighetsägare och hyresgäster, samt om hur kunskapsmakten på bostadsmarknaden utnyttjas ekonomiskt sett, till de mindre kunnigas nackdel.

The Pruitt-Igoe Myth (2011)

En film om sanningen bakom miljonprogrammets misslyckande.

När bostadsområdet Pruitt-Igoe stod färdigbyggt 1956 lovades moderna och fräscha bostäder åt St. Louis lågavlönade arbetarklass. Knappt 20 år senare hade Pruitt-Igoe förvandlats till ett av USA:s mest ökända slumområden med tomma lägenheter och omfattande kriminalitet och narkotikamissbruk. Området har blivit till ett vidspritt exempel på miljonprogrammets misslyckande. Filmen diskuterar orsakerna till misslyckandet i form av den fysiska utformningen, en ekonomisk nedgång m.m.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!