Utbildning i BoTryggt2030 – handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer

Utbildningen fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering utifrån handboken BoTryggt2030.

Kort om utbildningen

BoTryggt2030 är ett nationellt koncept som ämnar att stötta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet vid planering, programmering, utformning, byggande, och vidareutveckling av nya och befintliga fysiska miljöer.

Standarden ger konkreta råd i hur den fysiska miljön ska utformas och vilka aspekter som behöver beaktas utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. BoTryggt2030 inkluderar riktlinjer och checklistor för att underlätta för praktiker i att kunna göra medvetna val i syfte att bygga bort brott, bygga in trygghet och planera rätt från början.

Handboken BoTryggt2030 stöds av ICA (International CPTED Association), organisationen som driver och utvecklar arbetet med CPTED på internationell nivå. Stiftelsen Tryggare Sverige är ICA:s representant i Sverige.

Utbildningens upplägg

Upplägg
Utbildningen arrangeras digitalt via Zoom. Samtliga fem kurstillfällen är om två
timmar vardera och innehåller teoretiska pass samt interaktiva moment så som
workshops, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar.

Utbildningen omfattar följande kurstillfällen:

Tillfälle 1: “Introduktion till situationell brottsprevention och BoTryggt2030” 
28 augusti 2024, kl. 10.00-12.00

Tillfälle 2: “Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: gestaltning och mix av
funktioner”
18 september 2024, kl. 10.00-12.00

Tillfälle 3: “Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: social kontroll och tydlighet”
9 oktober 2024, kl. 10.00-12.00

Tillfälle 4: “Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: belysning och skalskydd”
11 november 2024, kl. 10.00-12.00

Tillfälle 5: “Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: förvaltning och information”
27 november 2024, kl. 10.00-12.00

Ta del av programmet i sin helhet r.

Målgrupp
Utbildningens målgrupp är kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer,
brottsförebyggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter,
poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.

Kostnad
Utbildningen kostar 8 900 kr (exkl.moms) per person. I kostnaden ingår
deltagaravgift, fem kurstillfällen om två timmar vardera samt ett (1) exemplar av
handboken BoTryggt2030. Vid anmälan av fem eller flera personer från samma
organisation erhålls 20 % rabatt.
OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn principen gäller!

Kurslitteratur
Stiftelsen Tryggare Sverige. (2020). BoTryggt2030 – Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer. Stockholm: Stiftelsen Tryggare Sverige.Anmälan till utbildning i BoTryggt2030 HT24

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!