Näringsliv

Näringslivet är ofta en bortglömd aktör i det brottsförebyggande arbetet.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd och råd kring hur man kan arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor till företagare och näringsidkare.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Företagens trygghetsundersökning (FTU)

Tillsammans med personerna bakom Nationell trygghetsundersökning och Polisens trygghetsmätning har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram FTU – Företagens trygghetsundersökning. Detta är den enda standardiserade undersökningen i Sverige som syftar till att kartlägga företagens erfarenheter av brottslighet och otrygghet och dess konsekvenser för det lokala företagandet.

Undersökningens resultat utgör ett beslutsunderlag för planeringen av lämpliga åtgärder och insatser för att minska brottsligheten och öka trygghet i det lokala näringslivet.

Samverkan för ett förbättrat företagsklimat

Vi erbjuder en samordnande funktion för att underlätta för kommuner att på ett strukturerat och systematiskt sätt inkludera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fördjupande orsaksanalys av FTU-resultat

Vi erbjuder en fördjupad analys utifrån resultaten i Företagens trygghetsundersökning (FTU). För att bättre förstå orsaken till det lokala näringslivets utmaningar med brottslighet och otrygghet.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster vi har för näringslivet ser behov och förutsättningar annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter inom hot och utsatthet för brott i näringslivet.

Jacob Ämtvall

Statsvetare

jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Uppmärksammat i media

Publikationer

”Brott mot dagligvaruhandeln – en nordisk jämförelse”

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar en ny rapport som jämför brottsligheten mot dagligvaruhandeln samt rättsväsendets hantering av dessa brott i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Studien genomfördes på uppdrag av Livsmedelshandlarna.

Utgivningsår 2022. Omfång 16 sid.

”Brottslighetens kostnader 2022”

Svenskt Näringsliv har låtit den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige
undersöka näringslivets utsatthet för brott och dess ekonomiska konsekvenser för
svenska företag. Rapporten består av tre huvuddelar; företagens utsatthet för brott, brottslighetens kostnader samt brottslighetens konsekvenser.

Utgivningsår 2022. Omfång 40 sid.

”Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet”

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar en kartläggning om näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet i Sveriges kommuner. Kartläggningen genomfördes med stöd av Svenskt Näringsliv, Livsmedelshandlarna och Företagarna.

Utgivningsår 2021. Omfång 16 sid.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!