Webbinarier med Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till kostnadsfria webbinarier och seminarier med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Håll utkik för kommande webbinarier!

“Platssamverkan i Sverige: Nya initiativ och möjligheter”

Läs mer

I juni 2023 tillsatte regeringen en särskild utredare för utredningen Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön. Utredningen omfattar bland annat att analysera i vilken omfattning samverkan bör vara obligatorisk mellan det offentliga och fastighetsägare i syfte att stärka trygghet, attraktivitet och det lokala näringslivet samt lämna nödvändiga författningsförslag. Under webinariet kommer vi diskutera den pågående utredningen och vad det kommande förslaget kan innebära för platssamverkan i Sverige.

Medverkande: Huvudsekreterare Patrik Bremdal (Regeringskansliet), sekreterare Veronica Gates Carlsson (Regeringskansliet), stadsplaneraren Amanda Björklund (Stiftelsen Tryggare Sverige)
Moderator: Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Anmäl dig här

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!