Webbinarier med Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till kostnadsfria webbinarier och seminarier med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Håll utkik för kommande webbinarier!

Almedalen 2024

Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerar en mängd seminarier under Almedalsveckan 2024, som kommer gå att följa digitalt via tsv.nu.

“Platssamverkan i Sverige: Nya initiativ och möjligheter”

Läs mer

I juni 2023 tillsatte regeringen en särskild utredare för utredningen Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön. Utredningen omfattar bland annat att analysera i vilken omfattning samverkan bör vara obligatorisk mellan det offentliga och fastighetsägare i syfte att stärka trygghet, attraktivitet och det lokala näringslivet samt lämna nödvändiga författningsförslag. Under webinariet kommer vi diskutera den pågående utredningen och vad det kommande förslaget kan innebära för platssamverkan i Sverige.

Medverkande: Huvudsekreterare Patrik Bremdal (Regeringskansliet), sekreterare Veronica Gates Carlsson (Regeringskansliet), stadsplaneraren Amanda Björklund (Stiftelsen Tryggare Sverige)
Moderator: Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Anmäl dig här

“Kommuners förebyggande arbete mot välfärdsbrott”

Läs mer

Välfärdsbrott uppmärksammas i allt större utsträckning på grund av de stora samhällskostnader som brotten leder till. Även om flera aktörer tagit krafttag mot välfärdsbrott saknas det i stort underlag och konkreta åtgärdsplaner för hur kommuner och regioner ska arbeta med utmaningarna. Samtidigt som kommunerna ställs inför ökade förväntningar i och med det nya lagkravet, vittnar många om bristen på kunskap, system och processer för att effektivt hantera frågor kring välfärdsbrott. Under webbinariet kommer vi diskutera hur kommuner arbetar med att förebygga välfärdsbrott i praktiken samt vilka utmaningar och lösningar som finns.

Medverkande: Demokratistrateg Andreas Jönsson (Luleå kommun), regionsamordnare Lars Näsmark (Skatteverket), stadsplaneraren Tyra Kloth (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Anmäl dig här

“Framtidens Cyberagenter: Hur vi engagerar barn för att tillsammans motverka cyberbrottslighet”

Läs mer

I en alltmer digitaliserad värld är det avgörande att vi utrustar våra ungdomar med rätt verktyg och kunskaper för att navigera säkert på nätet. Under webbinariet kommer vi att utforska existerande strategier och metoder för att utbilda barn om cyberhygien och cybersäkerhet, med målet att skapa en generation som är både säkerhetsmedveten och proaktiv i att bekämpa cyberhot.

Medverkande: Kriminalkommissarie Jan Olsson (Noa), mediepedagog Ola Sandén (Pedagogiskt center Helsingborgs stad), projektledare Per-Albin Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Anmäl dig här

“BoTryggt2030 från teori till praktik”

Läs mer

Hur kan kunskapen i handboken BoTryggt2030 implementeras i samhällsbyggnadsprocessen? Under webbinariet deltar Jan Landström, biträdande säkerhetschef på Nacka kommun, som berättar hur Nacka kommunen arbetar med BoTryggt2030 för att tillämpar brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv, vid planering, utformning och förvaltning av den fysiska miljön. 

Medverkande: Säkerhetschefen Jan Lindström (Nacka kommun), Stadsplaneraren Ebba Bolmehag (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Anmäl dig här

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!