Kommunal verksamhet

2023 kommer Sveriges kommuner få ett lagstadgat ansvar för att förebygga brott.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd, samordning och koordinering av säkerhets- och trygghetsarbetet inom en kommun eller organisation.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Heldagsutbildning i kommuners brottsförebyggande ansvar

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en utbildning för kommunala tjänstemän, politiker, kommun poliser m.fl. om vilka krav som ställs på kommunerna i den nya lagstiftningen och hur detta bäst förankras i den kommunala processen.

Hässleholm 23 mars (kl. 9-16)
Skövde 4 maj (kl. 9-16)
Sundsvall 25 maj (kl. 9-16)

Analys & kartläggning

Vi hjälper till att kartlägga hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs, ta fram lägesbilder och genomföra orsaksanalyser som grund för aktörsgemensamma aktivitetsplaner.

Säkerhetssamordnare

Vi hjälper till med flexibla och kostnadseffektiva lösningar där vi tillhandahåller säkerhetssamordnare, brottsförebyggande samordnare eller motsvarande specialister utifrån kommunens behov, på kort eller lång sikt.

Praktiskt stöd strategiska möten och beslutsunderlag

Vi hjälper till med att förbereda, planera och genomföra strategiska möten eller hjälper att ta fram strategiska dokument i samband med upphandlingar gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster vi har för kommunal verksamhet ser behov och förutsättningar annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter kring stöd och råd för kommunal verksamhet.

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Anna Sjöholm

Kriminolog

anna.sjoholm@tryggaresverige.org
070-569 78 66

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

magnus.lindgren@tryggaresverige.org
070-510 29 84

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!