Kommunal verksamhet

Sveriges kommuner kommer att få ett lagstadgat ansvar för att förebygga brott

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd, samordning och koordinering av säkerhets- och trygghetsarbetet inom en kommun eller organisation.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Analys & kartläggning

Vi hjälper till att kartlägga hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs, ta fram lägesbilder och genomföra orsaksanalyser som grund för aktörsgemensamma aktivitetsplaner.

Säkerhetssamordnare

Vi hjälper till med flexibla och kostnadseffektiva lösningar där vi tillhandahåller säkerhetssamordnare, brottsförebyggande samordnare eller motsvarande specialister utifrån kommunens behov, på kort eller lång sikt.

Praktiskt stöd strategiska möten och beslutsunderlag

Vi hjälper till med att förbereda, planera och genomföra strategiska möten eller hjälper att ta fram strategiska dokument i samband med upphandlingar gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster vi har för kommunal verksamhet ser behov och förutsättningar annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Frågor eller råd?

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige är ledande inom kriminologi, psykologi, säkerhets- och trygghetsfrågor, stadsutveckling, stadsplanering m.m.

Kontakta oss gärna för mer information!

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd