Kommunal verksamhet

Kommunerna har en särskilt viktig roll i samhällets samlade brottsförebyggande arbete.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder skräddarsydda säkerhets- och trygghetslösningar
för att öka kommunernas förmåga att bedriva ett effektivt och kunskapsbaserat
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Kartläggning & analys

Vi hjälper till att kartlägga situationen och utmaningarna i kommunen för att därigenom identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas.

Stöd i trygghetsarbetet i offentlig miljö

Vi hjälper kommuner, fastighetsägare och andra aktörer att analysera, kartlägga och lämna förslag till åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten i offentliga miljöer.

Samordning & praktiskt stöd

Vi hjälper till att samordna, koordinera och ge praktiskt stöd till kommuner i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster vi har för kommunal verksamhet ser behov och förutsättningar annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter kring stöd och råd för kommunal verksamhet.

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Anna Sjöholm

Kriminolog

anna.sjoholm@tryggaresverige.org
070-569 78 66

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

magnus.lindgren@tryggaresverige.org
070-510 29 84

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!