Aktuellt

Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren satt ned med justitieminister Morgan Johansson (S) för att diskutera de mest aktuella frågorna inom den kriminalpolitiska debatten idag.

Om Oss

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Verksamheten bedrivs dels i form av en tankesmedja med syfte att öka och sprida kunskap inom detta fält, dels genom konsultverksamhet med syfte att erbjuda kommuner, företag och andra aktörer professionell hjälp att utveckla sin verksamhet.

För att läsa mer om oss kan du klicka här.

Säker och trygg kommun

Frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar har blivit allt viktigare under senare år. Nu har vi tagit fram Trygghetsbarometern där du som arbeter med säkerhets- och trygghetsfrågor i en kommun kan svara på ett antal frågor för att se hur din kommun ligger till i detta viktiga arbete.

Hur mår din kommun? Gå till Trygghetsbarometern

I Fokus

Brottsligheten ökar och tryggheten minskar – hur kunde det bli så här och vad ska vi göra åt det?

Se det tv-sända seminariet från Nationella Brottsofferveckan där Magnus Lindgren ger en lägesbild av situationen i Sverige och en utblick mot övriga Europa, följt av en kriminalpolitisk debatt (från 17 feb).

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

Lär av brittiska offensiven mot bedrägerier

“Bedrägeribrott fortsätter att öka lavinartat. Samarbetet mellan polis, myndigheter och näringsliv fungerar väl i vår omvärld – men i Sverige tycks beröringsskräcken vara för stor” skriver Stiftelsens generalsekreterare Magnus Lindgren tillsammans med vice koncernchef PA Prabert (Mysafety Försäkringar) i SvD Debatt.

——————————————————————————————————————–

Det dagliga våldet är det verkliga problemet

“Trots avsaknaden av en tydlig gärningsmannaprofil, har de individer som begått dödligt våld i skolan ofta handlat om elever som utsatts för upprepade kränkningar eller brott. De resurser som läggs på att garantera barns skydd från alla former av våld måste prioriteras till det som dagligen sker i skolor, snarare än att läggas på det som sannolikt inte kommer hända”, skriver Marika Johansson från Stiftelsen i SVT Opinion.

——————————————————————————————————————-—————————————————————

“Regeringen kan inte önsketänka bort gängen”

“Regeringen vill bli tuffare mot de kriminella gängen – men 34-punktsprogrammet missar målet. Den polisiära närvaron i särskilt utsatta områden måste bli bättre”, skriver generalsekreterare Magnus Lindgren. I debattartikeln i Dagens Samhälle presenteras bland annat Stiftelsen Tryggare Sveriges förslag på åtgärder som omedelbart bör genomföras.

——————————————————————————————————————–

Lär av New Yorks uppgång och fall

“Erfarenheter från New York visar att brottsligheten i Sverige måste tas på mycket större allvar än vad som hittills varit fallet”, skriver Magnus Lindgren i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

Situationen med brott och otrygghet är självförvållad

“Allt fler ställer sig frågan hur vi har kunnat hamna i en situation med gängkriminalitet, skjutningar, bilbränder och påtaglig otrygghet i många kommuner. Handlar det om slumpen, otur eller tillfälligheter? Svaret är att situationen är självförvållad. Till följd av ett antal beslut och händelser har vi själva försatt oss i detta allvarliga läge, skriver Magnus Lindgren i DN Debatt.”

——————————————————————————————————————–

Låt företagare ta ansvar för torgen

Många kommuner kämpar för att upprätthålla tryggheten på offentliga platser. Internationella erfarenheter visar att nyckeln är att överlåta en stor del av ansvaret åt lokala fastighetsägare och näringsidkare, skriver stadsplanerarna Cornelis Uittenbogaard och Michael Mehaffy.

Vi bryr oss

—————————————————————————————————————-

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!