Nyhet2
Lansering av verktyget Tryggare Skola

Tryggare Skola är ett verktyg som syftar att systematisera det brottsföre-byggande och trygghetsskapande arbetet för att minska brottsligheten och öka tryggheten i skolmiljön.

Nyhet1
Utveckla och testa digitala projektverktyget för BoTryggt2030

Nu söker vi efter aktörer i form av kommuner, fastighetsägare, byggföretag etc. som vill vara med och pilottesta samt utveckla första versionen av projektverktyget.

Senaste!
"Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige" - 15 år med Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige släpper en ny rapport som sammanställer våra samlade erfarenheter från de senaste 15 åren.

Nyhetsbrev!
Håll dig uppdaterad

Läs om det senaste hos stiftelsen i vårt nyhetsbrev som släpps varannan vecka.

Diplomutbildning
Diplomutbildning Hösten 2022

Digital utbildning i situationell brotts-
prevention och trygghetsskapande åtgärder med fokus på arkitektonisk design (CPTED/CP-UPD).

Kommun
Kommuners brotts-
förebyggande arbete

Vi erbjuder stöd till kommuner med brottsförebyggande arbete.

BoTryggt2030
BoTryggt2030

De facto standard vid planering av säkra och trygga livsmiljöer.

Platssamverkan
Platssamverkan

Tillsammans skapar vi säkra, trygga och attraktiva miljöer.

Trygg Fastighet
Trygg Fastighet

Verktyget för fastighetsägare att själva arbeta med motverkandet av trygghets-problematiken och kriminaliteten.

FTU
Företagens trygghets-undersökning (FTU)

Kartlägg brottsligheten och oron bland de lokala företagarna i en kommun.

Tryggare Skola
Tryggare Skola

Verktyget för att systematisera skolors brottsförebyggande arbete.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Nyhet2
Nyhet1
Senaste!
Nyhetsbrev!
Diplomutbildning
Kommun
BoTryggt2030
Platssamverkan
Trygg Fastighet
FTU
Tryggare Skola
previous arrow
next arrow

Vår vision är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i. För att uppnå detta arbetar vi för att Sverige ska vara ett säkert och tryggt land där risken att utsättas för brott är låg och tryggheten hög. Detta gör vi främst genom att förbättra hjälpen, stödet och skyddet för brottsutsatta samt driva det brottsförebyggande arbetet i Sverige framåt.

Vi är en icke-vinstdrivande organisation helt oberoende från statliga bidrag samt politiska och religiösa värdegrunder. Vi driver tankesmedja, kunskapscenter och konsultverksamhet med förankring i verkligheten, där forskning och beprövade erfarenheter styr vårt arbete.

Kika gärna på våra aktiviteter och nyheter

Kika gärna på våra aktiviteter och nyheter

Vi erbjuder stöd och råd i det brottsförebyggande arbetet

Vi på Tryggare Sverige är ledande kriminologer, psykologer, säkerhetssamordnare, samhällsplanerare, statsplanerare, f.d. poliser m.fl. inom det brottsförebyggande området.

Vi erbjuder både praktisk och konsultativt stöd riktade mot aktörer som arbetar med säkerhets- och trygghetsskapande arbetet inom kommuner, myndigheter, enskilda företag, organisationer m.fl.

Våra huvudsamarbetspartners

Våra samarbetspartners är några av Sveriges ledande aktörer som förstår vikten av att prioritera ett sunt säkerhets- och trygghetsarbete.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att motverka brott och otrygghet.

Sverige ska vara säkert och tryggt för alla!

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder brottsförebyggande tjänster inom flertalet områden där brott och ordningsstörningar blivit en del av vardagen.

I skolan, på jobbet, i trapphuset, bakom idrottsanläggningen, på vägen hem från bussen. Oavsett plats eller situation, så är vårt mål att ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg.

Sverige ska vara säkert och tryggt för alla!

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder brottsförebyggande tjänster inom flertalet områden där brott och ordningsstörningar blivit en del av vardagen.

I skolan, på jobbet, i trapphuset, bakom idrottsanläggningen, på vägen hem från bussen. Oavsett plats eller situation, så är vårt mål att ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg.

Tillsammans gör vi skillnad!

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!