BoTryggt seminarium
Inbjudan till studiebesök på Vårväderstorget i Göteborg

Den 22 augusti bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med GöteborgsLokaler in till ett studiebesök på Vårväderstorget med fokus på hur vi skapar trygga och attraktiva livsmiljöer.

HackShield
HackShield – lär dig om cybersäkerhet på nätet

HackShield är det nederländska konceptet Stiftelsen Tryggare Sverige tagit till Sverige där barn får möjligheten att utbildas till cyberagenter.

PluggaTryggt
Handbok med fokus på skolmiljöer

PluggaTryggt utgår ifrån standarden BoTryggt2030 och handlar om hur skolor kan planeras, programmeras, utformas och byggas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan.

Nyhetsbrev!
Håll dig uppdaterad

Läs om det senaste hos stiftelsen i vårt nyhetsbrev som släpps varannan vecka.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
BoTryggt seminarium
HackShield
PluggaTryggt
Nyhetsbrev!
previous arrow
next arrow
Kvinna antecknar

Stiftelsen Tryggare Sverige är en icke-vinstdrivande stiftelse inom det brottsförebyggande området

Vi erbjuder stöd och råd inom det brottsförebyggande arbetet och är kriminologer, säkerhetssamordnare, samhällsplanerare, stadsplanerare, f.d. poliser m.fl.

Vi bidrar med nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som utsätts för brott får hjälp, stöd och skydd.

Kika gärna på våra aktiviteter och nyheter

Sverige ska vara säkert och tryggt för alla!

I skolan, på jobbet, i trapphuset, bakom idrottsanläggningen, på vägen hem från bussen. Oavsett plats eller situation, så är vårt mål att ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg.

Stiftelsens arbete bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra engagerade aktörer; dvs. privat och offentlig samverkan.

96

Kommuner

76

Organisationer & företag

19

Länsstyrelser

Vi har samarbetat med en tredjedel av Sveriges kommuner!

96 av Sveriges 290 kommuner
19 av 21 länsstyrelser
Institutioner som Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet
Statliga myndigheter som Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!