Aktuellt

Publikationer

Ny rapport: Trygghet i kollektivtrafiken

Den här rapporten, som är en andra reviderad upplaga av en rapport från 2012, innehåller en sammanställning av forskning och erfarenheter när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kollektivtrafiken. Frågor som behandlas är bland annat vilka resenärer som är otrygga, var de är otrygga, varför de är otrygga och, inte minst, vilka åtgärder som har genomförts och vad som ytterligare kan göras för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Beställ här

 

Ny rapport: Trygghet i skolan

Det förebyggande arbetet i skolan har traditionellt sett varit inriktat mot så kallad social prevention med målet att reducera individers motivation att begå brott. Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller betydelsen av den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet. I rapporten presenteras också en modell för att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention. Beställ här

 

Ensam är inte stark – om arbete mot brott och otrygghet i Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar en ny rapport där vi beskrivit hur det gick till när gängen, de kriminella klanerna och den våldsbejakande extremismen etablerade sig i Sverige samt vilka åtgärder som kan genomföras omedelbart respektive på kort och längre sikt för att skapa ett säkrare och tryggare Sverige. Här kan du ladda ned rapporten

——————————————————————————————————————–

I media

DN: “Stockholm får interaktiv brottskarta inspirerad av modell från New York”

“Magnus Lindgren betonar vikten av att ha djup kunskap om vilka typer av brott som faktiskt sker på olika ställen i Stockholmsområdet så att regionen, kommunerna, polisen och civilsamhället tillsammans kan göra det som behövs för att öka tryggheten för medborgarna.” (Foto: DN/Magnus Hallgren) Läs mer här

 

DN Debatt: “Polisen hanterar många bedrägeriärenden felaktigt”

“För att stärka brottsdrabbades rättigheter lanserar vi i anslutning till Nationella brottsofferveckan 2021 en kostnadsfri tjänst där privatpersoner som utsatts för bedrägeri och fått sin anmälan direktavskriven eller nedlagd kan få en kvalitetsgranskning, en så kallad ”second opinion”” (Foto: Leif R Jansson/TT) Läs mer här

 

GP: “Så orsakade svenska politiker brottsvågen”

“Sverige sticker ut när det gäller brottslighetens karaktär. Det är ett faktum som ansvariga politiker ofta känner sig obekväma med. Men när stiftelsen Tryggare Sverige under tisdagen anordnade ett heldagsseminarium om brottsligheten i Göteborg talades det klarspråk,” skriver Håkan Boström i Göteborgs-Posten. Läs ledaren här

 

UNT: “Vardagen har havererat för delar av Gränby”

I Uppsala Nya Tidning skriver Johan Rudström om situationen kring brott och otrygghet i Gränby, Uppsala. Rudström beskriver Stiftelsen Tryggare Sveriges kartläggning och lyfter slutsatsen som visar att den sociala kontrollen har fått ge vika i vissa områden i Gränby. Läs artikeln här (låst artikel). (Bilden är en genrebild och har inget med kartläggningen att göra) 

 

TV4: “Så växte brottsligheten i Sverige”

Se generalsekreterare Magnus Lindgrens intervju i Tv4 Nyhetsmorgon där Stiftelsens nya rapport presenteras. Rapporten beskriver hur de kriminella klanerna och den våldsbejakande extremismen etablerade sig i Sverige. Se klippet i Tv4 här

 

Aftonbladet: Det gick åt helvete redan på 1960-talet

“Stiftelsen Tryggare Sverige, som inte utan envishet arbetar med att sprida kunskap om brottslighet och otrygghet och som inte försitter en möjlighet att plåga makthavare med frågor om hur de tänker göra samhället bättre, släppte i dag rapporten ”Ensam är inte stark”“, skriver Oisin Cantwell i Aftonbladet. (Foto: SVD/TT) Läs artikeln här

 

Di: Polisens larm: Företagare tvingas vika sig för gängen

“Företagare är en utsatt grupp i Sveriges hårdast kriminellt belastade områden. Den bilden tecknar några av de poliser som har mest erfarenhet av gängbrottslighet. Men näringslivet tas vare sig på allvar när problemen ska beskrivas eller lösas, enligt Magnus Lindgren, som leder tankesmedjan Tryggare Sverige.” Läs artikeln i Dagens Industri här (låst artikel)

 

Om Oss

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Verksamheten bedrivs dels i form av en tankesmedja med syfte att öka och sprida kunskap inom detta fält, dels genom konsultverksamhet med syfte att erbjuda kommuner, företag och andra aktörer professionell hjälp att utveckla sin verksamhet.

För att läsa mer om oss kan du klicka här.

Säker och trygg kommun

Frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar har blivit allt viktigare under senare år. Nu har vi tagit fram Trygghetsbarometern där du som arbeter med säkerhets- och trygghetsfrågor i en kommun kan svara på ett antal frågor för att se hur din kommun ligger till i detta viktiga arbete.

Hur mår din kommun? Gå till Trygghetsbarometern

I Fokus

Brottsligheten ökar och tryggheten minskar – hur kunde det bli så här och vad ska vi göra åt det?

Se det tv-sända seminariet från Nationella Brottsofferveckan där Magnus Lindgren ger en lägesbild av situationen i Sverige och en utblick mot övriga Europa, följt av en kriminalpolitisk debatt (från 17 feb).

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

Lär av brittiska offensiven mot bedrägerier

“Bedrägeribrott fortsätter att öka lavinartat. Samarbetet mellan polis, myndigheter och näringsliv fungerar väl i vår omvärld – men i Sverige tycks beröringsskräcken vara för stor” skriver Stiftelsens generalsekreterare Magnus Lindgren tillsammans med vice koncernchef PA Prabert (Mysafety Försäkringar) i SvD Debatt.

——————————————————————————————————————–

Det dagliga våldet är det verkliga problemet

“Trots avsaknaden av en tydlig gärningsmannaprofil, har de individer som begått dödligt våld i skolan ofta handlat om elever som utsatts för upprepade kränkningar eller brott. De resurser som läggs på att garantera barns skydd från alla former av våld måste prioriteras till det som dagligen sker i skolor, snarare än att läggas på det som sannolikt inte kommer hända”, skriver Marika Johansson från Stiftelsen i SVT Opinion.

——————————————————————————————————————-—————————————————————

“Regeringen kan inte önsketänka bort gängen”

“Regeringen vill bli tuffare mot de kriminella gängen – men 34-punktsprogrammet missar målet. Den polisiära närvaron i särskilt utsatta områden måste bli bättre”, skriver generalsekreterare Magnus Lindgren. I debattartikeln i Dagens Samhälle presenteras bland annat Stiftelsen Tryggare Sveriges förslag på åtgärder som omedelbart bör genomföras.

——————————————————————————————————————–

Lär av New Yorks uppgång och fall

“Erfarenheter från New York visar att brottsligheten i Sverige måste tas på mycket större allvar än vad som hittills varit fallet”, skriver Magnus Lindgren i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

Situationen med brott och otrygghet är självförvållad

“Allt fler ställer sig frågan hur vi har kunnat hamna i en situation med gängkriminalitet, skjutningar, bilbränder och påtaglig otrygghet i många kommuner. Handlar det om slumpen, otur eller tillfälligheter? Svaret är att situationen är självförvållad. Till följd av ett antal beslut och händelser har vi själva försatt oss i detta allvarliga läge, skriver Magnus Lindgren i DN Debatt.”

——————————————————————————————————————–

Låt företagare ta ansvar för torgen

Många kommuner kämpar för att upprätthålla tryggheten på offentliga platser. Internationella erfarenheter visar att nyckeln är att överlåta en stor del av ansvaret åt lokala fastighetsägare och näringsidkare, skriver stadsplanerarna Cornelis Uittenbogaard och Michael Mehaffy.

Vi bryr oss

—————————————————————————————————————-

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!