Trygg idrott

Idrotten har blivit allt viktigare under senare år för såväl folkhälsan som integrationen i samhället.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd, samordning och koordinering av säkerhets- och trygghetsarbetet inom idrotten.

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett säkrare och tryggare Sverige, för alla.

Trygg idrottsanläggning

Många av våra idrottsanläggningar ligger ödsligt, med låg social kontroll som gärna skapar otrygghet. Det gäller både på själva idrottsanläggningen, men också på vägen till och från ishallen, fotbollsplanen, ridhuset etc.

Vi erbjuder hjälp med att genomföra trygghetsanalyser med särskilt fokus på den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet i anslutning till idrottsanläggningar.

Genomlysning av förening

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra genomlysning av föreningens arbete, personal eller medlemmar med frågor om säkerhet och trygghet. Vår modell kartlägger det aktuella arbetet och tydliggör de befintliga rollerna, funktionerna och forum/arenor.

Våld och hot mot medarbetare

Under senare år har antalet fall av våld, hot och trakasserier ökat inom idrotten. Det handlar om brott som riktar sig mot anställda inom förbund och föreningar så som, domare, ledare, spelare, och funktionärer.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster vi har för kommunal verksamhet ser behov och förutsättningar annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Frågor eller råd?

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige är ledande inom kriminologi, psykologi, säkerhets- och trygghetsfrågor, stadsutveckling, stadsplanering m.m.

Kontakta oss gärna för mer information!

Fredrik Gårdare

Projektledare

Magnus Lindgren

Generalsekreterare