Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en av de mest utsatta miljöerna när det kommer till brottsligheten.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd och råd kring hur man kan arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor i kollektivtrafiken.

Kartläggning & analys

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra besiktningar i kollektivtrafiken. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet.

Vi kartlägger och analyserar den fysiska miljöns påverkan för uppkomsten av brott på stationen/hållplatsen. Resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag på konkreta åtgärder och prioriteringar.

Skräddarsydda tjänster

Utöver de tjänster vi har för kollektivtrafiken ser behov och förutsättningar annorlunda ut hos våra uppdragsgivare. Därför erbjuder vi skräddarsydda tjänster utefter hur behoven ser ut, och vilka resurser som finns.

Analys av detaljplaner

Vi hjälper till att analysera detaljplaner i samband med nyproduktion och ombyggnation av stationsområden/hållplatser/etc. Analysen utgår från vår trygghetsmodell, situationell brottsprevention samt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Säkerhets- och trygghetsteknik i kollektivtrafiken

Vi hjälper till att koordinera och samordna projekt där ny teknik beprövas i anslutning till stationsområden.

Publikationer

“Trygghet i kollektivtrafiken”

Ett ökat kollektivt resande är idag en självklarhet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, men det ställer också krav på en kollektivtrafik som är säker och trygg för resenärer och anställda. Den här rapporten, som är en andra reviderad upplaga av en rapport från 2012, innehåller en sammanställning av forskning och erfarenheter när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kollektivtrafiken.
Utgivningsår 2021. 2 uppl. Omfång 138 sid. Pris: 195 SEK exkl. moms.

“New-York modellen”

I början av 1990-talet var New York en stad i förfall. Brottsligheten var påtaglig och otryggheten stor. I dag räknas New York, enligt federala polisen FBI, som en av USA:s säkraste städer. Nedgången av brott sker på bred front och inkluderar till exempel våldtäkter, misshandel, rån och bilstölder. I den här reportageboken intervjuas forskare, polischefer, brottsförebyggare, enskilda poliser m.fl. i syfte att försöka finna förklaringar till den minskade brottsligheten och ökade tryggheten i New York. Utgivningsår 2019. Omfång 37sid. Pris: 112 SEK exkl. moms.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter inom trafik och kollektivfrågor.

Jonas Lindberg

Verksamhetschef region Stockholm

jonas.lindberg@tryggaresverige.org
070-773 48 40

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!