Leva & bo

Sverige ska vara en säker och trygg plats där människor vill leva och bo. Samtidigt växer rädslan för att utsättas för brott i både det offentliga och privata rummet.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder stöd och råd kring hur man kan arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor i fysiska miljöer.

Platssamverkan

Vi erbjuder stöd och samordning för utförande av platssamverkan och placemaking. Platssamverkan handlar om att offentliga och privata aktörer går samman för att ta gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område.

BoTryggt2030

BoTryggt2030 består av riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor som underlättar för både beställare och utförare att göra medvetna val vid planeringen av säkra och trygga livsmiljöer.

Trygg Fastighet

Trygg Fastighet är ett fritt tillgängligt verktyg som innehåller konkreta åtgärder mot vanliga trygghetsproblem i bostadsområden som fastighetsägare själva, eller tillsammans med andra aktörer, kan implementera för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Kartläggning & analys

Frågor som rör säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön har blivit allt
viktigare. Vi erbjuder myndigheter samt kommunala och privata aktörer stöd i att
identifiera samt åtgärda de säkerhets- och trygghetsproblem som finns i deras
verksamhetsområden.

Detta görs bland annat genom trygghetsvandringar, mätningar, kartläggningar, analyser, besiktningar, trygghetscertifieringar och utbildning av personal i certifiering av eget bestånd m.fl.

Vi är med i utvecklingen

Vi strävar efter att vara den ledande aktören som utvecklar framtidens stads- och samhällsplanering utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. Detta gör vi främst genom att bidra till forskningen och framtagandet av nya metoder, riktlinjer och verktyg för att förbli en drivande kraft i utvecklingen.

Bland annat är vi medverkande i den internationella CPTED-organisationen ICA sedan februari 2021 som svensk representant i utvecklingen och kunskapsutbytet om det brottsförebyggande arbetet med situationell brottsprevention världen över.

Vi har även etablerat flertalet nätverk med fokus på att främja utvecklingen av feministisk stadsplanering (NFS) samt platssamverkan (NKP).

De facto-standard BoTryggt2030

Handboken BoTryggt2030 innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor för att underlätta för både beställare och utförare att göra medvetna val vid planeringen av bostadsområden, bostäder, offentliga platser etc.

Syftet är att med hjälp av handboken skapa säkra och trygga livsmiljöer.

Uppmärksammat i media

Publikationer

“Trygghetsvärdar”

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar en kostnadsfri broschyr om framgångsfaktorer i trygghetsvärdarnas uppdrag.
Utgivningsår 2023. Omfång 8 sid. Pris: Kostnadsfri.

“Trygghet i samhället”

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar aktuell forskning och beprövade erfarenheter gällande tryggheten i samhället.
Utgivningsår 2018. Omfång 89 sid. Pris: 195 SEK exkl. moms.

“Placemaking
in the Nordics”

Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med Future Place Leadership och LINK Arkitektur tagit fram en handledning om placemaking som är gratis att ladda ner.
Utgivningsår 2020. Omfång 106 sid. Kostnadsfri.

“Trygghet i boende”

Stiftelsen Tryggare Sverige rapport med fokus på brottsförebyggande byggelseplanering och trygghetsskapande arbete i bostadsområden. Utgivningsår 2010. Omfång 111sid. Pris: 195 SEK exkl. moms.

“BoTryggt 2030”

BoTryggt2030 handlar om att implementera situationell brottsprevention i stadsbyggandet; att bygga bort brott och bygga in trygghet. 
Utgivningsår 2020. Omfång 173sid. Pris: 695 SEK exkl. moms.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter inom området leva & bo.

Peter Strandell

Verksamhetschef Region Syd

peter.strandell@tryggaresverige.org
070-36 36 391

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare

cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org
076-340 89 99

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!