Skräddarsydda tjänster

Skräddarsydda tjänster.

Hittar du inte den tjänst ni har behov av i vårt utbud?

Vi kan alltid se över möjligheten att skapa en skräddarsydd tjänst för just era behov. Behöver ni en kompetenshöjande utbildning för ert företag eller kommun? Ett projekt med en utomstående expert? Tveka inte att fråga oss. Tillsammans tar vi fram vilka nya möjligheter det finns till tjänster utifrån just era behov.

Kontakta oss!

Exempel på några av våra tidigare skräddarsydda uppdrag.

Tryggare Sverige har utfört flertalet kompetensutvecklande utbildningar till aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen i standarden BoTryggt2030. Utbildningens syfte har varit att öka förståelsen i hur BoTryggt ska appliceras under planering, produktion och utformning av fysiska platser och miljöer i mån om att förebygga brott.

Tryggare Sverige har sedan tidigare utfört oberoende undersökningar och rapporter för olika aktörer inom ex. näringslivet (Svenskt Näringsliv, Livsmedelshandlarna och Företagarna), skola (Stockholms Län), kollektivtrafiken (Securitas AB) m.fl.

Tillsammans med andra aktörer har vi på Tryggare Sverige varit med och tagit fram verktyg för att underlätta det brottsförebyggande arbetet i form av ex. Tryggare Skola.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län genomförde Tryggare Sverige en granskning av medborgarlöften och samverkansöverenskommelser.

Helsingborgs stad gav Tryggare Sverige i uppdrag att genomföra en genomlysning av stadens arbete med våld i nära relationer.

Tryggare Sverige har tilldelats flertalet uppdrag som sakkunnig och utvald expert. Exempelvis är Generalsekreterare Magnus Lindgren från Tryggare Sverige med i Trygghetskomissionen för Stockholms region.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!