Finansiering

Stiftelsen Tryggare Sverige finansieras genom bidrag från näringslivet och enskilda samt av egen inkomst­bring­­ande verksamhet. Att få näringslivet att stödja den verksamhet som stiftelsen bedriver handlar inte bara om att säkerställa ekonomiska resurser; det handlar minst lika mycket om att före­tag­en och dess anställda är med och skapar opinion och själva tar ställning till frågan: Vill jag leva i ett tryggt samhälle?

Stiftelsen Tryggare Sverige har inget bakom­ligg­­ande ägar­in­tresse med krav på att generera ett årligt rörel­se­­över­­skott eller vinst. Verksamhet­en ska ändå, så långt möjligt, drivas på ett affärs­mässigt sätt och utgå från det faktum att ju större omsättning stiftel­sen har desto mer kan den på olika sätt bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten samt säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Huvudsamarbetspartner

Att ett företag är partner innebär att företaget är med och finansierar Stiftelsen Tryggare Sveriges verk­sam­het. Det innebär också att kom­muni­cera värdet av arbetet som stiftelsen utför. Därför erbjuds samtliga samarbetspartners att synas på webbsidor, i broschyrer, i annonser och i den samhällsdialog som Stiftelsen Tryggare Sverige deltar i.

Inom ramen för ett CSR-samarbete erbjuder vi följande:

 • En workshop i syfte att tillsammans identifiera möjligheter och behov att utveckla ert eget trygghetsarbete
 • Arrangera egna events med vårt stöd, t.ex. produktkampanjer m.m.
 • Vår medverkan vid utbildningar, kundmöten och andra interna eller externa aktiviteter
 • Gemensamma aktiviteter under till exempel Almedalsveckan
 • Våra samlade erfarenheter och kontakter inom trygghetsområdet (rådgivning etc.)
 • Exponering av varumärket som huvudsamarbetspartner – på webb, i tidningar, på trycksaker, vid events m.m.
 • Rättigheter att associeras med och använda Stiftelsen Tryggare Sveriges varumärke i marknadsföring
 • Presentation av företaget på Stiftelsen Tryggare Sveriges webbsidor; logotyp på sponsorsidorna, samt textpresentation av företaget och länkmöjligheter
 • Representation i det nationella råd som träffas minst en gång per år, vilket ger möjlighet att dels ta del av andra aktörers erfarenheter, dels beskriva era unika behov inom trygghetsområdet
 • Inbjudan till Stiftelsen Tryggare Sveriges event
 • Möjlighet att själva berätta om samarbetet i olika forum
 • Diplom

Särskilda bidrag – skräddarsytt samarbete

Ett särskilt bidrag kan handla om en större gåva, en särskild kam­panj eller försäljning av en produkt till stöd för Stiftelsen Tryggare Sverige. Samarbetet måste överensstämma med Stiftelsen Tryggare Sveriges verksamhet och värdegrund.

Donationer från allmänheten, företag och andra

Stiftelsen Tryggare Sverige har också möjlighet att ta emot rena donationer från dem som vill stödja stiftelsen. Det kan handla om donationer på lokal eller nationell nivå från allmänheten, företag eller fonder. En förutsättning för att stiftelsen ska kunna ta emot dona­tioner är att dessa ligger i linje med Stiftelsen Tryggare Sveriges verksamhet och värdegrund.

Du kan skänka ett valfritt belopp via Bankgiro till BG 263-4624