BOV23

Anmäl dig till Brottsofferveckan 2023

För Stiftelsen Tryggare Sverige är en av årets viktigaste veckor den Nationella Brottsofferveckan. Bakgrunden till veckan kommer från “National Crime Victim’s Rights Week” som grundades 1981 i USA.

Stiftelsen anordnar den Nationella Brottsofferveckan varje år i februari med seminarier som är gratis och öppna för allmänheten. Under veckan behandlas aktuella ämnen som rör brottsutsattas situation. Genom att samla praktiker, forskare, politiker och ideella krafter är målet att hitta lösningar på rådande utmaningar, allt i syfte att säkerställa brottsutsattas rätt till hjälp, stöd och skydd.

Nästa Brottsoffervecka

Obs! Årets brottsoffervecka kommer att hållas helt digitalt (via Zoom).
Samtliga seminarier kommer att spelas in och kan ses i efterhand.

Förra BrottsofferveckanHär kan du titta på en summering från Brottsofferveckan 2022.

Vill du se hela seminarier från nationella brottsofferveckan 2022?
Här hittar du en spellista med samtliga seminarier som sändes under hela veckan.

Tidigare program


Se våra program för tidigare brottsofferveckor.

Program 2023 (Program kommer inom kort)
Program 2022
Program 2021
Program 2020
Program 2019
Program 2018
Program 2017
Program 2016
Program 2015
Program 2014
Program 2013

Brottsofferveckan i media

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!