BOV24

Brottsofferveckan 2024: 19 – 21 februari

För Stiftelsen Tryggare Sverige är en av årets viktigaste veckor den Nationella Brottsofferveckan. Bakgrunden till veckan kommer från “National Crime Victim’s Rights Week” som grundades 1981 i USA.

Stiftelsen anordnar den Nationella Brottsofferveckan varje år i februari med seminarier som är gratis och öppna för allmänheten. Under veckan behandlas aktuella ämnen som rör brottsutsattas situation. Genom att samla praktiker, forskare, politiker och ideella krafter är målet att hitta lösningar på rådande utmaningar, allt i syfte att säkerställa brottsutsattas rätt till hjälp, stöd och skydd.

Brottsofferveckan 2024

Under Nationella Brottsofferveckan 2024 arrangeras ett stort antal seminarier som är kostnadsfria och öppna för både professionella och allmänheten. Utgångspunkten är att alla brott ska utredas och att alla som drabbas av brott ska få hjälp, stöd och skydd. Men hur ska det gå till i praktiken och vad innebär det för regeringens myndigheter? Hur ser vägen till ett säkrare och tryggare samhälle ut?

Brottsofferveckan 2022

Här kan du titta på en summering från Brottsofferveckan 2022.

Vill du se hela seminarier från nationella brottsofferveckan 2022?
Här hittar du en spellista med samtliga seminarier som sändes under hela veckan.

Brottsofferveckan i media

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!