Brottsoffer
veckan

Nästa brottsoffervecka

För Stiftelsen Tryggare Sverige är en av årets viktigaste veckor den Nationella Brottsofferveckan. Bakgrunden till veckan kommer från “National Crime Victim’s Rights Week” som grundades 1981 i USA.

Stiftelsen anordnar den Nationella Brottsofferveckan varje år i februari med seminarier som är gratis och öppna för allmänheten. Under veckan behandlas aktuella ämnen som rör brottsutsattas situation. Genom att samla praktiker, forskare, politiker och ideella krafter är målet att hitta lösningar på rådande utmaningar, allt i syfte att säkerställa brottsutsattas rätt till hjälp, stöd och skydd.

Nästa Brottsoffervecka.När program och inbjudan till den kommande brottsofferveckan färdigställts så kommer information och anmälningslänkar finnas tillgängliga här.

Senaste Brottsofferveckan.Här kan du titta på en summering från senaste brottsofferveckan 2022.

Vill du se hela seminarier från senaste nationella brottsofferveckan?
Här hittar du en spellista med de seminarier som sändes live under hela veckan.

Tidigare år.


Se tidigare program samt medieövervakning av våra tidigare brottsofferveckor.

Program 2022
Program 2021
Program 2020
Program 2019
Program 2018
Program 2017
Program 2016
Program 2015
Program 2014
Program 2013

Brottsofferveckan i media

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!