Program 2023

Inför den kommande lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram ett omfattande program för 2023 med utbildningar, frukostseminarier, filmkvällar, debattkvällar, konferenser, studieresor m.m, med särskilt fokus på kommunernas och regionernas nya roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Kommande studieresor med stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige har i över 15 år anordnat skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder.

London, 13-15 mars 2024
Köpenhamn, våren 2024
New York, 28 april-2 maj 2024

Digital utbildning i BoTryggt2030 –handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer

Utbildningen fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering utifrån handboken BoTryggt2030 med start 22 november.

Introduktion till situationell brottsprevention och BoTryggt2030
22 nov kl. 10-12
Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: gestaltning och mix av funktioner
6 dec kl. 10-12
Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: social kontroll och tydlighet
20 dec kl. 10-12
Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: belysning och skalskydd
17 jan 2024 kl. 10-12
Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: förvaltning och information
31 jan 2024 kl. 10-12

Digital utbildning i situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete

Utbildningen riktar sig till personer som vill lära sig att praktiskt tillämpa den senaste forskningen inom situationell brottsprevention. Det går också att anmäla sig till enstaka kurstillfällen.

Situationell brottsprevention i teori och praktik
27 sep kl. 13–17
BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik
11 okt kl. 13–17
Feministisk stadsplanering i teori och praktik
22 nov kl. 13–17
Platssamverkan i teori och praktik
6 dec kl. 13–17
Placemaking i teori och praktik
10 jan 2024 kl. 13–17

Digital utbildning i verktyget Tryggare Skola

Utbildningen i verktyget Tryggare Skola ger deltagarna fördjupade kunskaper i att arbeta systematiskt med skolans fysiska, sociala och organisatoriska miljö med start 22 februari.

Brottspreventivt arbete i skolan
13 sep kl. 13-16
Den brottspreventiva processen
11 okt kl. 13-16
Kunskapsbaserat arbetssätt
15 nov kl. 13-16
Problemorienterat arbete i skolan
13 dec kl. 13-16
Analytiska modeller i säkerhets- och trygghetsarbetet
17 jan kl. 13-16

Debattkvällar på Pressklubben

Sedan starten år 2008 har Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerat över 120 debattkvällar med fokus på brottsutsattas behov och rättigheter.

Debattkvällarna hålls på Pressklubben, Vasagatan 50 i Stockholm och är ett öppet forum där forskare, studerande, politiker, yrkesverksamma m.fl. kan utbyta idéer, erfarenheter och diskutera komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkväll no. 124 — 4 sep kl. 17-19 Papporna, sönerna och våldet med Vesna Prekopic och Beata Hansson”
Debattkväll no. 125 — 2 okt kl. 17-19 “Våld och hot inom idrotten”
Debattkväll no. 126 — 6 nov kl. 17-19 “Romansbedrägerier”

Lansering av Hackshield

Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar Hackshield till Sverige den 25 oktober.

Filmkvällar på Stockholmskontoret

Klockan 17:00 den sista måndagen varje månad bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmkväll på vårt kontor i Stockholm (Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, BV) med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Social Life of Small Urban Places (27/2)

Filmen handlar om våra beteenden på offentliga platser och hur vi kan skapa förutsättningar för att platser ska vara säkra, trygga och attraktiva.

The Pruitt-Igoe Myth (27/3)

En film om sanningen bakom miljonprogrammets misslyckande. Filmen diskuterar orsakerna till misslyckandet i form av den fysiska utformningen och en ekonomisk nedgång.

The Human Scale (24/4)

Filmen ifrågasätter våra antaganden om moderniteten och undersöker vad som händer när man sätter människan först i planeringsprocessen.

Pre-Crime (29/5)

Filmen undersöker hur algoritmer appliceras på övervakningskameror för att kunna förutsäga platser där brott kommer att begås och förutsäga hittills oskyldiga medborgares kriminella handlingar.

Vandringar med stiftelsen

Under våren 2023 genomför Stiftelsen Tryggare Sverige en rad vandringar i stadsmiljön för att visa prov på hur kommuner, fastighetsägare och andra aktörer kan arbeta med situationell brottsprevention för att skapa en säker, trygg och attraktiv offentlig miljö.

Tunnelvandring på Lidingö, 15 mars kl. 17-19
Elskåpsvandring i Jakobsberg, 26 april kl. 17-19
Trygghetsvandring i Malmö, 11 maj kl. 17-19

Se frukostseminariet om näringslivets oro, utsatthet och konsekvenser av brottt

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnade ett frukostseminarie den 22 mars med fokus på näringslivets oro, utsatthet och konsekvenser av brott. Se seminariet i efterhand på vår youtube-kanal!

Förmiddagsseminarium om utsatta områden i New York vs Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till ett seminarium den 21 april på Hotel Freys i Stockholm om erfarenheter i utsatta områden i New York och Sverige. Vilka erfarenheter finns från arbetet i utsatta områden i New York? Vilka paralleller kan dras till den svenska utvecklingen?

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!