Program 2023

Inför den kommande lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram ett omfattande program för 2023 med utbildningar, frukostseminarier, filmkvällar, debattkvällar, konferenser, studieresor m.m, med särskilt fokus på kommunernas och regionernas nya roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Heldagsutbildning i kommuners brottsförebyggande ansvar

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en utbildning för kommunala tjänstemän, politiker, kommun poliser m.fl. om vilka krav som ställs på kommunerna i den nya lagstiftningen och hur detta bäst förankras i den kommunala processen.

Hässleholm 23 mars (kl. 9-16)
Skövde 4 maj (kl. 9-16)
Sundsvall 25 maj (kl. 9-16)

Studieresor med stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige har i över 15 år anordnat skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder.

Amsterdam, 12-14 april
Köpenhamn, 18-19 april
New York, 28 april-2 maj 2024

Filmkvällar på Stockholmskontoret

Klockan 17:00 den sista måndagen varje månad bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmkväll på vårt kontor i Stockholm (Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, BV) med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Social Life of Small Urban Places (27/2)

Filmen handlar om våra beteenden på offentliga platser och hur vi kan skapa förutsättningar för att platser ska vara säkra, trygga och attraktiva.

The Pruitt-Igoe Myth (27/3)

En film om sanningen bakom miljonprogrammets misslyckande. Filmen diskuterar orsakerna till misslyckandet i form av den fysiska utformningen och en ekonomisk nedgång.

The Human Scale (24/4)

Filmen ifrågasätter våra antaganden om moderniteten och undersöker vad som händer när man sätter människan först i planeringsprocessen.

Pre-Crime (29/5)

Filmen undersöker hur algoritmer appliceras på övervakningskameror för att kunna förutsäga platser där brott kommer att begås och förutsäga hittills oskyldiga medborgares kriminella handlingar.

Vandringar med stiftelsen

Under våren 2023 genomför Stiftelsen Tryggare Sverige en rad vandringar i stadsmiljön för att visa prov på hur kommuner, fastighetsägare och andra aktörer kan arbeta med situationell brottsprevention för att skapa en säker, trygg och attraktiv offentlig miljö.

Tunnelvandring på Lidingö, 15 mars kl. 17-19
Elskåpsvandring i Jakobsberg, 26 april kl. 17-19
Trygghetsvandring i Malmö, 11 maj kl. 17-19

Se frukostseminariet om näringslivets oro, utsatthet och konsekvenser av brottt

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnade ett frukostseminarie den 22 mars med fokus på näringslivets oro, utsatthet och konsekvenser av brott. Se seminariet i efterhand på vår youtube-kanal!

Förmiddagsseminarium om utsatta områden i New York vs Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till ett seminarium den 21 april på Hotel Freys i Stockholm om erfarenheter i utsatta områden i New York och Sverige. Vilka erfarenheter finns från arbetet i utsatta områden i New York? Vilka paralleller kan dras till den svenska utvecklingen?

Debattkvällar på Pressklubben

Sedan starten år 2008 har Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerat över 120 debattkvällar med fokus på brottsutsattas behov och rättigheter.

Debattkvällarna hålls på Pressklubben, Vasagatan 50 i Stockholm och är ett öppet forum där forskare, studerande, politiker, yrkesverksamma m.fl. kan utbyta idéer, erfarenheter och diskutera komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkväll no. 122 — 3 april kl. 17-19 ”IGOR — Ett gemensamt arbete mot våld i nära relationer”
Debattkväll no. 123 — 8 maj kl. 17-19 (Mer information kommer inom kort)
Debattkväll no. 124 — 5 juni kl. 17-19 (Mer information kommer inom kort)

Digital utbildning i verktyget Tryggare Skola

Utbildningen i verktyget Tryggare Skola ger deltagarna fördjupade kunskaper i att arbeta systematiskt med skolans fysiska, sociala och organisatoriska miljö med start 22 februari.

Brottspreventivt arbete i skolan
Den brottspreventiva processen
Kunskapsbaserat arbetssätt
Problemorienterat arbete i skolan
Analytiska modeller i säkerhets- och trygghetsarbetet

Kommande nätverksträffar

Under våren kommer Stiftelsen Tryggare Sverige hålla i flertalet nätverksträffar. Syftet är att erbjuda personer från hela Sverige tillfälle att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Feministisk stadsplanering, (Mer information kommer inom kort)
Placemaking in the nordics, (Mer information kommer inom kort)

Medverkan i konferenser

Stiftelsen Tryggare Sverige kommer att medverka i samt anordna flertalet konferenser under 2023.

Fastighetsmässan (Kista), 15-16 mars
Råd för framtiden (Borås), 29-30 mars
Almedalen 2023 (Visby), 27 juni-1 juli

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!