Vandringar med stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till öppna vandringar i Stockholmsområdet med fokus på hur man kan arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på allmänna platser.

Tunnelvandring på Lidingö, 15 mars kl. 17-19
Elskåpsvandring i Jakobsberg, 26 april kl. 17-19
Trygghetsvandring i Malmö, 11 maj kl. 17-19

Inbjudan till Tunnelvandring

Många kommuner och fastighetsägare har problem med skadegörelse och otrygghet i de tunnlar som byggts för att öka trafiksäkerheten. Hur kan man skapa en väl gestaltad och förvaltad tunnel utan klotter och nedsmutsning? Tillsammans med VD Suzanne Hugoson (Trygga Tunnlar) bjuder vi in till en tunnelvandring på Lidingö. Vid vandringen serveras en matig macka och dricka.

När: Onsdag 15 mars 2023 kl. 17.00 – 19.00
Var: Utanför entrén till stationen Larsberg (Lidingöbanan)
Anmälan: Senast den 10 mars via formuläret till höger.
Kostnad: Deltagande är gratis.

Inbjudan till Elskåpsvandring

Ett återkommande problem för många kommuner och fastighetsägare är klotter och skadegörelse på elskåp i det offentliga rummet. Inom ramen för Platssamverkan Jakobsberg har vi kartlagt samtliga elskåp i centrala Jakobsberg. Tillsammans med E.ON och Järfälla kommun har vi därefter folierat ett stort antal elskåp med bilder av gamla Jakobsberg för att minska skadegörelsen och skapa en trevlig miljö. Nu bjuder vi in till en inspirerande elskåpsvandring.

När: Onsdag 26 april 2023 kl. 17.00 – 19.00
Var: Utanför entrén till kommunhuset (Järfälla kommun)
Anmälan: Senast den 21 april via formuläret till höger.
Kostnad: Deltagande är gratis.

Inbjudan till Trygghetsvandring

Ett effektivt sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är att genomföra en strukturerad trygghetsvandring med boenden samt med representanter för polis, kommun, näringsidkare etc. i syfte att identifiera faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till brott och otrygghet. Tillsammans med Peter Strandell (Tryggare Sverige) genomför vi en trygghetsvandring i Malmö.

När: Torsdag 11 maj 2023 kl. 17.00 – 19.00
Var: Triangeltorget, Malmö (vid fontänen)
Anmälan: Senast den 2 maj via formuläret till höger.
Kostnad: Deltagande är gratis.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!