Digital diplomutbildning
i Tryggare Skola

Vår digitala diplomutbildning i Tryggare Skola ger deltagarna fördjupade kunskaper i att arbeta systematiskt med skolans fysiska, sociala och organisatoriska miljö utifrån verktyget Tryggare Skola.

Kort om utbildningen

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har i flera år varit en av de ledande aktörerna när det gäller frågor som rör säkerhet och trygghet i skolan. Som ett led i det arbetet har stiftelsen, tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge, utvecklat verktyget Tryggare Skola som hjälper skolor, kommuner och huvudmän att öka säkerheten och tryggheten i skolan.

Denna diplomutbildning riktar sig till personer som vill lära sig att praktiskt tillämpa den senaste forskningen samt att använda nya innovativa arbetssätt och beprövade erfarenheter vad gäller situationell brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder i skolan. Utbildningen tillhandahåller kunskap, kompetens och färdigheter som hjälper deltagarna att arbeta systematiskt med skolans fysiska, sociala och organisatoriska miljö utifrån verktyget Tryggare Skola.

Utbildningens upplägg

Upplägg
Utbildningen arrangeras digitalt via Zoom. Samtliga fem kurstillfällen är halvdagar och är interaktiva genom bl.a. workshops, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar.
Efter varje kurstillfälle följer ett självtest för att kvalitetssäkra erhållen kunskap. Resultatet kan sparas ned och användas som kursbevis. Vid deltagande på alla fem kurstillfällen erhålls ett diplom som intyg på genomgången utbildning.

Tillfälle 1: ”Brottspreventivt arbete i skolan” den 13 september 2023 kl. 13-16

Tillfälle 2: ”Den brottspreventiva processen” den 11 oktober 2023 kl. 13-16

Tillfälle 3: ”Kunskapsbaserat arbetssätt” den 15 november 2023 kl. 13-16

Tillfälle 4: ”Problemorienterat arbete i skolan” den 13 december 2023 kl. 13-16

Tillfälle 5: ”Analytiska modeller i säkerhets- och trygghetsarbetet” den 17 januari 2024 kl. 13-16


Målgrupp
Utbildningens målgrupp är kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer, brottsföre-byggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.

Kostnad
Utbildningen kostar 17 500 kr (exkl. moms) per person. I kostnaden ingår deltagaravgift, fem halvdagar, workshops/praktiska övningar och kursbevis/diplom. Vid anmälan av fem eller flera personer från samma organisation erhålls 20 % rabatt.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!