Tryggare Sveriges generalsekreterare ingår i en oberoende Trygghetskommission

114

Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren ingår i en oberoende Trygghetskommission under ledning av Fredrik Reinfeldt. Initiativet kommer från branschorganisationen Svensk Försäkring och uppdraget handlar om att analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.

Trygghetskommissionen ska lägga fram förslag till åtgärder för att motverka brottsligheten och minska otryggheten. Åtgärderna kan vara inriktade på att motverka rekrytering till brottslig verksamhet, brottsförebyggande åtgärder, tryggare bostadsområden, polisens förmåga och rättskedjans utformning. Kommissionen ska även belysa vilka möjligheter försäkrings­branschen har att bidra till minskad otrygghet i samhället.

Kommissionen ska samråda med berörda myndigheter, organisationer och samhälls­debattörer. Den kommer att inhämta synpunkter och idéer från kommuner, organisationer och andra lokala aktörer som verkar i brottsutsatta områden. Uppdraget ska vara slutfört senast den 1 juni 2018.

I kommissionen ingår förutom Fredrik Reinfeldt och Magnus Lindgren även följande personer:

Patrick Bergander, CEO Codan/Trygg-Hansa

Nalin Pekgul, sjuksköterska

Annika Brändström, vd, Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör i Malmö Stad

Lars Korsell, kriminolog, Samordningen mot våldsbejakande extremism

Christer Nordström, Poliskommissarie

Fredrik Andersson (kommissionens sekreterare), hovrättsassessor vid Hovrätten för Skåne och Blekinge (tjl)