Nätverket för Feministisk Stadsplanering

Trygghetsskapande insatser i det brottförebyggande arbetet kan ha sin utgångspunkt i ett situationellt perspektiv. Då tas det lokala sammanhanget till vara genom lokala och riktade åtgärder. En viktig aspekt av den situationella preventionen är att skapa en levande offentlig miljö som är attraktiv för olika samhällsgrupper. På det viset blir flödet av människor större, och den sociala kontrollen högre.

“In 1991, only feminists spoke of public space. Only feminists spoke of pedestrians. Nowadays these are popular topics in Mainstream Planning. Feminists are like small truffelhogs that search for hidden treasures, where no one else have cared to look.”

– Jämställdhetsexpert Eva Kail (Wiens stad)

Ett ökat fokus på olika samhällsgruppers intressen och behov är alltså fundamentalt i den situationella brottspreventionen. Där kommer den feministiska stadsplaneringen in, som ett viktigt och aktuellt koncept. Den förtydligar hur vi skapar en offentlig miljö som uppmärksammar samhällsstrukturer, påverkar människors upplevelse och beteende och i slutändan ökar tryggheten på platsen. Genom en ökad medvetenhet kring vem det är som våra offentliga miljöer faktiskt planeras utifrån, kan strukturer synliggöras och förändringar genomdrivas.

“Den feministiska stadsplaneringen tvingar arkitekter och stadsplanerare att vara kritiska mot sin egen planeringsprocess. De tvingas skärskåda sin arbetsgrupp och ställa sig frågan ”vems perspektiv är det vi saknar?”

– Kriminolog Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige) i Dagens Samhälle

Utifrån en ökad efterfrågan är Stiftelsen Tryggare Sverige initiativtagare till Nätverket för Feministisk Stadsplanering. Nätverkets syfte är att sammanföra yrkesverksamma inom området, att utveckla konceptet och att sprida inspiration och kunskap. Som medlem i nätverket får du nyhetsbrev och du blir även inbjuden till nätverksträffar, konferenser och studieresor.

Att vara medlem innebär att du är positiv till det övergripande konceptet feministisk stadsplanering, att du i största möjliga mån medverkar aktivt vid nätverksträffar samt genom tankar och diskussioner driver utvecklingen framåt.