Kalender

Här hittar du de närmsta event, konferenser, workshops eller andra aktiviteter som Tryggare Sverige arrangerar eller deltar i.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerar mötesplatser för kunskapshöjande konversationer och debatt inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. Vi är med och deltar på flertalet event, men arrangerar även egna konferenser, workshops, nätverksträffar, studieresor m.fl. med stort fokus på hur vi kan motverka brott och otrygghet i samhället samt lyfta fram brottsofferperspektivet.

Här nedan hittar du kommande event, konferenser, resor m.fl.

26 AUGUSTI

fb


Tryggare Sverige fyller 15 år


Vi på stiftelsen Tryggare Sverige har under de senaste 15 åren bedrivit ett aktivt arbete inom ramen av trygghets- och säkerhetsarbetet i Sverige. Vi har genomfört flertalet seminarier, utbildningar och uppdrag med särskilt fokus på situationell brottsprevention och vikten av att inte glömma bort de brottsutsattas perspektiv i trygghets- och säkerhetsarbetet. Hurra!

31 AUGUSTI

fb


Diplomutbildning hösten 2022 sätter igång!


Diplomutbildningen är en återkommande kunskapshöjande utbildning som hålls digitalt två gånger per år. En på våren respektive hösten. Första kurstillfället startar den 31/8

Läs mer och anmäl dig till diplomutbildningen här!

14-15 SEPTEMBER

fb


Tryggare Sverige är med under Fastighetsmässan i Malmö


Datum: 14/9 kl. 10.00-10.30
Platssamverkan och placemakeing för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

Datum: 15/9 kl. 10.15-10.45
Trygg fastighet – en kostnadsfri verktygslåda för fastighetsägare

Datum: 15/9 kl. 11.15-11.45
Trygghetscertifiering av fastigheter – BoTryggt2030

Datum: 15/9 kl. 14.30-15.15
Paneldebatt kring utemiljö
(Moderator: Peter Strandell samt medverkande Arber Jasharaj och Magnus Lindgren från Tryggare Sverige)

4-5 OKTOBER

fb


Studieresa till Köpenhamn 4-5/10


Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till två intensiva dagar i Köpenhamn den 4 – 5 oktober 2022. Studieresan innehåller ett flertal föreläsningar och studiebesök med fokus på säkerhet och trygghet, exempelvis har Danmark viktiga erfarenheter när det gäller kampen mot gängkriminaliteten med exempelvis visitationszoner som ger polisen möjlighet att i utsatta områden visitera vem som helst i syfta att söka efter vapen, droger etc.

Läs mer om studieresan här!

Är ni intresserade av att delta på denna, eller arrangera en egen studieresa? Kontakta oss via info@tryggaresverige.org

Har du frågor eller behöver stöd?

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige är ledande inom kriminologi, psykologi, säkerhets- och trygghetsfrågor, stadsutveckling, stadsplanering m.m.

Kontakta oss gärna för mer information!

info@tryggaresverige.org

08-29 20 00

040-30 67 00

Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm

Södergatan 28, 211 34 Malmö