Kalender

Här hittar du de närmsta event, konferenser, workshops eller andra aktiviteter som Tryggare Sverige arrangerar eller deltar i.

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerar mötesplatser för kunskapshöjande konversationer och debatt inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. Vi är med och deltar på flertalet event, men arrangerar även egna konferenser, workshops, nätverksträffar, studieresor m.fl. med stort fokus på hur vi kan motverka brott och otrygghet i samhället samt lyfta fram brottsofferperspektivet.

Här nedan hittar du kommande event, konferenser, resor m.fl.

18/1/2019

Lansering av ny rapport om brott och otrygghet inom svensk idrott

Mer information kommer inom kort.

22/2/2023

Diplomutbildning i verktyget Tryggare Skola

Under hösten lanserades version 2.0 av verktyget Tryggare Skola och bland Sveriges skolor finns det ett stort intresse för att arbeta med verktyget. Under våren 2023 genomförs därför en diplomutbildning för att stödja de som vill arbeta med verktyget. Diplomutbildningens första kurstillfälle är den 22 februari 2023.

Kontakta marika.haug@tryggaresverige.org för mer information.

20-24/2/2023

Nationella Brottsofferveckan 2023

Stiftelsen anordnar den Nationella Brottsofferveckan varje år i februari med seminarier som är gratis och öppna för allmänheten. Under veckan behandlas aktuella ämnen som rör brottsutsattas situation.

Anmäl dig till Nationella Brottsofferveckan 2023. Mer information kring program och tider kommer inom kort.

Mars-Juni 2023

Filmkvällar med stiftelsen!

Den sista måndagen varje månad bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmkväll med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Kvällarna syftar till att inspirera och ge nya kontakter, idéer och kunskap till stadsplanerare, brottsförebyggare, poliser och andra som arbetar med de urbana utmaningar som Sverige står inför.

1/4/2023

Lansering av digitala BoTryggt2030

Under 2022 har vi utvecklat ett digitalt verktyg utifrån handboken BoTryggt2030. Nu är verktyget redo för lansering under våren. Syftet med verktyget är att underlätta i det brottsförebyggande arbetet vid ombyggnation, nyproduktion samt förvaltning av både fastigheter och dess omkringliggande bestånd. 

Mer information och länk till verktyget hittar du här!

Har du frågor eller behöver stöd?

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige är ledande inom kriminologi, psykologi, säkerhets- och trygghetsfrågor, stadsutveckling, stadsplanering m.m.

Kontakta oss gärna för mer information!

info@tryggaresverige.org

08-29 20 00

040-30 67 00

Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm

Södergatan 28, 211 34 Malmö

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!