Studieresa till London
13-15 mars 2024

Studieresan fokuserar på samverkan mellan näringsliv, kommun och polis.

Om studieresan

Under de senaste åren har brottsligheten och otryggheten kommit att bli ett allt större bekymmer för många kommuner. Problemen är inte längre enbart fokuserade till stora städer. Även i mindre kommuner och på ren glesbygd drabbas både allmänhet och företagare av allt från ordningsstörningar på gator och torg till dieselstölder, inbrott och bedrägerier.

Trots den negativa utvecklingen är företagen fortfarande ofta en bortglömd aktör i diskussionerna om brottsligheten och dess konsekvenser. En undersökning från 2022 visar exempelvis att knappt en av tio kommuner har inkluderat näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet.

För att komma till rätta med brottslighetens påverkan på svenskt företagande krävs ett gemensamt arbete mellan statliga myndigheter, kommun, polis och näringsliv. Här finns inspiration att hämta från andra länder. Storbritannien är ett av de länder i Europa som ligger längst fram i det brottsförebyggande arbetet med fokus på företag, bl.a. i form av en utvecklad samverkan mellan näringsliv, kommun och polis.

För att ta del av evidensbaserad forskning och erfarenhetsbaserad kunskap från praktiker och teoretiker när det gäller frågor som rör brott mot företag bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till tre intensiva dagar i London den 13 – 15 mars 2024.

Innehåll

Studieresan innehåller ett flertal studie­besök med särskilt fokus på säkerhet och trygghet kopplat till näringslivet. Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

 • Aktuella trender vad gäller brott och brottsförebyggande arbete i Storbritannien
 • Erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i samverkan med det privata näringslivet
 • Förutsättningarna för att resurssätta och finansiera brottsförebyggande arbete i samverkan mellan polis, kommun och näringsliv
 • Forskning kring brottsförebyggande arbete och brottslighetens påverkan på företag och företagande

Program

Fullständigt program går att läsa här.

Studieresans målgrupp

Studieresans målgrupp är företrädare för branschorganisationer, näringslivschefer, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser och företrädare för statliga myndigheter m.fl. aktörer.

Anmälan och kostnad

Anmälan:
Se formulär på denna sida.

Kostnad:
Studieresan kostar 19 500 kronor (vid bokningar för fler än fyra personer från samma företag/kommun/organisation kan rabatt erhållas). I priset ingår följande:

 • Resa Stockholm – London med SAS t/r (inkl. bränsletillägg och flygskatter)
 • Transfer Heathrow – London t/r
 • Två nätter i enkelrum på Blu Edwardian Grafton Hotel (inkl. frukost, service- och bagageavgifter)
 • Reseledare
 • Studiebesök enligt program
 • En middag och två luncher
 • Erfarenhetsutbyte
 • Dokumentation från resan

Övriga frågor:
För närmare beskrivning, referenser, bokning och ytterligare upplysningar kontakta oss på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org.

Varmt välkommen!

Anmälan studieresa
London 13-15 mars 2024

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!