Nätverk för
Feministisk Stadsplanering

Feministisk stadsplanering tvingar arkitekter och stadsplanerare att vara kritiska mot sin egen planeringsprocess. De tvingas skärskåda sin arbetsgrupp och ställa sig frågan ”vems perspektiv är det vi saknar?

Utifrån en ökad efterfrågan är Stiftelsen Tryggare Sverige initiativtagare
till Nätverket för Feministisk Stadsplanering.

Nätverket för Feministisk Stadsplanering (NFS).

Nätverkets syfte är att sammanföra yrkesverksamma inom området, att utveckla konceptet och att sprida inspiration och kunskap. Vi strävar efter ett jämlikt och inkluderande samhälle, där alla samhällsgrupper får möjlighet att ta plats och påverka.

Inom ramen för vårt arbete med feministisk stadsplanering anlägger vi ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi i våra diskussioner är medvetna om att varken gruppen män eller kvinnor är homogena, utan att människor utifrån faktorer som etnicitet, klass, sexualitet och könsidentitet har olika förutsättningar att påverka det offentliga rummet.

Bli gärna medlem i nätverket och hjälp oss i dess framtida utveckling. Att vara medlem innebär att du är positiv till det övergripande konceptet feministisk stadsplanering, att du i största möjliga mån medverkar aktivt vid nätverksträffar samt genom tankar och diskussioner driver utvecklingen framåt.

Vår definition av feministisk stads-
planering.

Feministisk stadsplanering är ett kritiskt förhållningssätt vars ändamål handlar om att tillgodogöra olika samhällsgruppers behov i stadsutvecklingen.

Bli medlem i nätverket.

○ Inbjudningar till nätverksträffar och seminarier med aktuella äm­nen och före­läsare (före­trädes­vis i Stockholm, digitalt men även i övriga landet)

○ Medlemsbrev

○ Inbjudningar till nätverksträffar, seminarier, workshops och kon­fer­en­ser med aktuella äm­nen och före­läsare (se även vår kalender eller nyhetsrum)

○ Tillgång till de samlade erfarenheter som finns i nätverket

○ Tips och idéer på uppsatsämnen, handledare och praktik­platser

Gå med i Nätverket för Feministisk Stadsplanering (NFS):

Publikationer

“Säker och trygga offentliga toaletter i Göteborg”

En kartläggning av offentliga toaletter i centrala Göteborg. Rapportens visar att trots att kvinnor generellt sett har större behov av offentliga toaletter än män så missgynnas kvinnor av hur offentliga toaletter är utformade. Därför är det inte förvånande att endast en av tio användare är en kvinna. Utgivningsår 2021. Omfång 12 sid. Fritt tillgänglig.

“Summary: Women’s Liberty and Safety in Public Space”

A summary from the webinar ”Women’s Liberty and Safety in Public Space”. The webinar was organized by the Safer Sweden Foundation, through the Network for Feminist Urban Planning, amidst the global measures taken to inhibit the spread of Covid-19. The ideas and thoughts presented are the speakers own. Utgivningsår 2020. Omfång 17 sid. Fritt tillgänglig.

“A Feminist Public Restroom”

Increasing safety in public spaces is all about creating an adequate environment
where everyone feels welcome. The purpose of this leaflet is to map out public restrooms in Stockholm and investigate how accessible they are, particularly with women’s needs in mind.
Utgivningsår 2020. Omfång 13 sid. Fritt tillgänglig.

Uppmärksammat i media

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!