Samverkan för ett förbättrat företagsklimat

Samverkan för ett förbättrat företagsklimat.


Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder kommuner hjälp att på ett strukturerat och systematiskt sätt inkludera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. I en samordnande funktion hjälper Stiftelsen till att etablera, utveckla och stimulera kommunens samverkan med det lokala näringslivet för att skapa ett förbättrat företagsklimat i kommunen.

Arbetet utgår företrädesvis från den lägesbild som framkommit i och med genomförandet av en FTU – Företagens trygghetsundersökning. En förutsättning för att komma tillrätta med utmaningarna är att kartlägga problemens orsaker och konsekvenser, först då kan åtgärder diskuteras och utvecklingen brytas.

Vad vi kan erbjuda.


En viktig aspekt för att bedriva ett långsiktigt och systematiskt brottsförebyggande arbete är således att göra rätt saker och att göra dem i rätt ordning. Här kan vi erbjuda Stiftelsens samlade kunskap och erfarenheter genom hela resan från genomförandet av en orsaksanalys och framtagande av aktivitetsplan till uppföljning och utvärdering.

Det slutgiltiga målet med arbetet är att det lokala näringslivet blir en naturlig samverkanspart i kommunens lokala brottsförebyggande arbete.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här nedan är några av våra främsta experter gällande näringslivsfrågor.

Jacob Ämtvall

Statsvetare

jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!