Samverkan för ett förbättrat företagsklimat

Samverkan för ett förbättrat företagsklimat.


Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder kommuner hjälp att på ett strukturerat och systematiskt sätt inkludera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. I en samordnande funktion hjälper Stiftelsen till att etablera, utveckla och stimulera kommunens samverkan med det lokala näringslivet för att skapa ett förbättrat företagsklimat i kommunen.

Arbetet utgår företrädesvis från den lägesbild som framkommit i och med genomförandet av en FTU – Företagens trygghetsundersökning. En förutsättning för att komma tillrätta med utmaningarna är att kartlägga problemens orsaker och konsekvenser, först då kan åtgärder diskuteras och utvecklingen brytas.

Vad vi kan erbjuda.


En viktig aspekt för att bedriva ett långsiktigt och systematiskt brottsförebyggande arbete är således att göra rätt saker och att göra dem i rätt ordning. Här kan vi erbjuda Stiftelsens samlade kunskap och erfarenheter genom hela resan från genomförandet av en orsaksanalys och framtagande av aktivitetsplan till uppföljning och utvärdering.

Det slutgiltiga målet med arbetet är att det lokala näringslivet blir en naturlig samverkanspart i kommunens lokala brottsförebyggande arbete.

Kontakta oss gärna!

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige är ledande inom kriminologi, psykologi, säkerhets- och trygghetsfrågor, stadsutveckling, stadsplanering m.m.

Kontakta oss gärna för mer information!

Jacob Ämtvall

Statsvetare

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!