Samverkan för ett förbättrat företagsklimat

Kort om arbetet för att förbättra företagsklimatet

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder kommuner hjälp att på ett strukturerat och systematiskt sätt inkludera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. I en samordnande funktion hjälper Stiftelsen till att etablera, utveckla och stimulera kommunens samverkan med det lokala näringslivet för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Arbetet utgår företrädesvis från den lägesbild som framkommit i och med genomförandet av en FTU – Företagens trygghetsundersökning. En förutsättning för att komma tillrätta med utmaningarna är att kartlägga problemens orsaker och konsekvenser, först då kan åtgärder diskuteras och utvecklingen brytas.

Vad vi kan erbjuda

En viktig aspekt för att bedriva ett långsiktigt och systematiskt brottsförebyggande arbete är att göra rätt saker och att göra dem i rätt ordning. Här kan vi erbjuda Stiftelsens samlade kunskap och erfarenheter genom hela resan från genomförandet av en orsaksanalys och framtagande av aktivitetsplan till uppföljning och utvärdering.

Det slutgiltiga målet med arbetet är att det lokala näringslivet blir en naturlig samverkanspart i kommunens lokala brottsförebyggande arbete.

Arbetet består av sex huvudsakliga projektdelar som med fördel beställs som en helhet. Vi erbjuder emellertid skräddarsydda lösningar där vi tar fram ett anpassat erbjudande efter kommunens behov och möjligheter.

Söker du någon på Stiftelsen Tryggare Sverige?

Vi på Tryggare Sverige är ledande experter inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Här är vår näringslivsexpert som bland annat leder arbetet med Företagens trygghetsundersökning.

Jacob Ämtvall

Statsvetare

jacob.amtvall@tryggaresverige.org
072-331 29 20

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!