Stiftelsen Tryggare Sverige Tillsammans kan vi göra skillnad

Glad sommar till alla medlemmar i Nätverket för Feministisk Stadsplanering!

Nu stänger vi igen kontoret över sommaren, och vill önska er alla en riktigt härlig och fin sommar. Som en summering av våren har vi tillsammans lyckats skapa ett större fokus på frågor som rör tillgänglighet och inkludering i det offentliga rummet. Det finns dessvärre fortsatt stora utmaningar, vilket resten av nyhetsbrevet återspeglar. Samla därför kraft och energi över sommaren så ser vi fram emot fortsatt intressanta diskussioner och projekt under hösten!


#femisommar
Stöter du på ett bra exempel på ett inkluderande och tillgängligt offentligt rum i världen, Sverige eller lokalsamhället? Låt oss inspirera varandra under #femisommar på twitter och instagram.

 

 

En feministisk offentlig toalett

Under våren handlade nätverksträffen om offentliga toaletter och i vilken grad offentliga toaletter kan utgöra ett hinder för människors användning av det offentliga rummet. Bakgrunden var den kartläggning som kulturgeograf Erika Sjöqvist (Stiftelsen tryggare Sverige) genomfört inom ramen för Nätverket för Feministisk Stadsplanering.

- Samtliga toaletter i kartläggningen har saknat funktioner som framför allt tillgodoser kvinnors behov, och inom det avgränsade området har enbart en av tio besökare varit en kvinna, säger Sjöqvist.


Läs rapporten Säkra och trygga offentliga toaletter – utifrån ett feministiskt perspektiv

Läs skriften En feministisk offentlig toalett som är en kortare version av rapporten och även innehåller de krav som diskuterades fram under nätverksträffen.

Läs debattartikeln Bättre offentliga toaletter viktigt för jämställdheten

Mediala reaktioner
SVT      DN     Mitt i      P1

 

Nedslående resultat i 2019 SDG Gender Index

Organisationen Equal Measures 2030 har tagit fram ett verktyg som mäter hur långt världens länder har kommit i jämställdhetsarbetet. Sverige hamnar på plats 3, men i övrigt är resultatet nedslående. Rapporten konstaterar bland annat att inget land i världen har uppnått FN:s globala mål gällande jämställdhet och inte heller kommer hinna göra det fram till år 2030.

Läs rapporten här

Intervju med fil. dr. stadsplanering Dorina Pojani (universitetet i Queensland, Australien)

Dr Dorina Pojani växte upp i Albanien men undervisar nu om stadsplanering vid universitetet i Queensland (Australien). I debattartikeln Sexism and the city: how urban planning has failed women skriver hon och hennes medförfattare att “Patriarchy in city planning is not just a failure of society – it is a failure of imagination. So, where to from here? The “matriarchal city” is not necessarily the answer. We need to move past the notion that one group – male or female – creates the world on behalf of everyone else”.

Läs intervjun här

Intervju med verksamhetsutvecklare Beatrice Nordling (Uppsalahem)

Beatrice Nordling utbildade sig till nationalekonom vid New York University. Nu har hon flyttat tillbaka till Sverige och arbetar med marknadsfrågor och jämställdhet hos Uppsalahem AB, två områden som har en stark koppling till hennes utbildning. Uppsalahem har sedan dess vunnit priset Jämställdhetsbygget samt Uppsala kommuns jämställdhetspris 2019.

Läs intervjun här

Utmaningar i det praktiska arbetet

I början av året skickade vi ut en enkät till samtliga medlemmar i nätverket och frågade bland annat vilka problem ni möter i arbetet med att öka inkluderingen i offentlig miljö. Nedan kan ni ta del av några av de tankar ni bidragit med.