HackShield
HackShield

Stiftelsen Tryggare Sverige inleder ett samarbete med den nederländska organisationen HackShield.

Kommun
Kommuners brotts-
förebyggande arbete

Vi erbjuder stöd, samordning och koordinering av kommuners säkerhets- och trygghetsarbete.

Nyhet
Program för 2023 med fokus på kommuners ansvar

Inför den kommande lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar har stiftelsen tagit fram ett program med frukostseminarier, vandringar, filmkvällar, debattkvällar, konferenser, utbildningar, studieresor m.m.

Nyhet
Ny kartläggning om situationen inom svensk idrott utifrån Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete med säkerheten i kommunerna

Ny rapport presenterar en fördjupad lägesbild som bygger på intervjuer med över 200 personer med koppling till idrotten och är en fortsättning på en tidigare rapport som visade att fler än hälften av landets 71 idrottsförbund saknar rutiner för att förebygga och hantera brott.

Event 1
Ny undersökning om svenska företags oro och utsatthet för brott

Vid frukostseminariet den 22 mars presenteras Företagens Trygghetsundersökning 2023 som har gått ut till närmare 100.000 svenska företag för att kartlägga deras oro och utsatthet för brott samt dess konsekvenser.

Nyhetsbrev!
Håll dig uppdaterad

Läs om det senaste hos stiftelsen i vårt nyhetsbrev som släpps varannan vecka.

Idrottsrapport
Ny rapport visar att många idrottsförbund saknar rutiner för att förebygga brott

Fler än hälften av Sveriges idrottsförbund saknar rutiner för att förebygga brott. Rapporten visar också att många barn och ungdomar känner sig otrygga på vägen till och från idrottsanläggningar.

Event 1
Stiftelsen bjuder in till debattkväll på Pressklubben i Stockholm

Stiftelsen Tryggare Sverige har arrangerat över 120 debattkvällar med fokus på brottsofferfrågor utifrån stiftelsens Viktimologiska nätverk. Syftet med debattkvällarna är att skapa ett öppet klimat där man möts och diskuterar dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Senaste!
"Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige" - 15 år med Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige släpper en ny rapport som sammanställer våra samlade erfarenheter från de senaste 15 åren.

Nyhet2
Lansering av verktyget Tryggare Skola

Tryggare Skola är ett verktyg som syftar att systematisera det brottsföre-byggande och trygghetsskapande arbetet för att minska brottsligheten och öka tryggheten i skolmiljön.

Nyhet1
Utveckla och testa digitala projektverktyget för BoTryggt2030

Nu söker vi efter aktörer i form av kommuner, fastighetsägare, byggföretag etc. som vill vara med och pilottesta samt utveckla första versionen av projektverktyget.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
HackShield
Kommun
Nyhet
Nyhet
Event 1
Nyhetsbrev!
Idrottsrapport
Event 1
Senaste!
Nyhet2
Nyhet1
previous arrow
next arrow

Vår vision är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i. För att uppnå detta arbetar vi för att Sverige ska vara ett säkert och tryggt land där risken att utsättas för brott är låg och tryggheten hög. Detta gör vi främst genom att förbättra hjälpen, stödet och skyddet för brottsutsatta samt driva det brottsförebyggande arbetet i Sverige framåt.

Vi är en icke-vinstdrivande stiftelse helt oberoende från statliga bidrag samt politiska och religiösa värdegrunder. Vi driver tankesmedja, kunskapscenter och konsultverksamhet med förankring i verkligheten, där forskning och beprövade erfarenheter styr vårt arbete.

Kika gärna på våra aktiviteter och nyheter

Kika gärna på våra aktiviteter och nyheter

Vi erbjuder stöd och råd i det brottsförebyggande arbetet

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige är ledande kriminologer, psykologer, säkerhetssamordnare, samhällsplanerare, statsplanerare, f.d. poliser m.fl. inom det brottsförebyggande området.

Vi erbjuder både praktisk och konsultativt stöd riktade mot aktörer som arbetar med säkerhets- och trygghetsskapande arbetet inom kommuner, myndigheter, enskilda företag, organisationer m.fl.

Våra huvudsamarbetspartners

Våra samarbetspartners är några av Sveriges ledande aktörer som förstår vikten av att prioritera ett sunt säkerhets- och trygghetsarbete.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att motverka brott och otrygghet.

Sverige ska vara säkert och tryggt för alla!

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder brottsförebyggande tjänster inom flertalet områden där brott och ordningsstörningar blivit en del av vardagen.

I skolan, på jobbet, i trapphuset, bakom idrottsanläggningen, på vägen hem från bussen. Oavsett plats eller situation, så är vårt mål att ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg.

Sverige ska vara säkert och tryggt för alla!

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder brottsförebyggande tjänster inom flertalet områden där brott och ordningsstörningar blivit en del av vardagen.

I skolan, på jobbet, i trapphuset, bakom idrottsanläggningen, på vägen hem från bussen. Oavsett plats eller situation, så är vårt mål att ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg.

Tillsammans gör vi skillnad!

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!