Styrelse

Styrelsen för Stiftelsen Tryggare Sverige består av ideella ledamöter som har stor erfarenhet från offentlig förvaltning, myndigheter, företag, organisationer och media. 

Ordförande

Annette Carnhede

Annette Carnhede har gedigen erfarenhet från svensk statsförvaltning, bland annat genom hennes tidigare yrkesliv som ordförande i fackförbundet ST. Hon har en djup kunskap kring hur det offentliga Sverige fungerar och ser nu fram mot att få en ännu tydligare roll i stiftelsens arbete.

Ledamot

Anders Björck

Anders Björck har medverkat i flera offentliga utredningar rörande författnings- och massmediefrågor. Han var försvarsminister i den borgerliga regeringen 1991–1994. Därefter var han riksdagens förste vice talman till och med 2002. Från 2003-2009 var Anders Björck landshövding i Uppsala län.

Ledamot

Karl-Åke Pettersson

Karl-Åke Petterson har tidigare erfarenheter som lokal polischef, byråchef på Rikspolisstyrelsen och biträdande länspolismästare i Västmanland. Han har även arbetat internationellt för EU, OSSE med flera. Åren 2008-2017 var Karl-Åke ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Ledamot

Mats Bergstrand

Mats Bergstrand är en av Sveriges mest erfarna journalister och opinionsbildare med lång erfarenhet från svensk politik. Mats var under många år redaktör för DN Debatt. Numera är han verksam som partner vid kommunikations- och affärsutvecklingsbyrån Priority Group. Mats Bergstrand har lång erfarenhet och bidrar till att ytterligare förstärka Stiftelsens påverkansarbete i samhällsdebatten.

Ledamot

Marit Appelgren

Marit Appelgren har mångsidig erfarenhet från chefsroller inom flera olika branscher. Marit arbetar idag på fastighetsbolaget ByggVesta AB som äger hyresrätter och studentbostäder i landets största städer. Ett av Marits fokusområden är trygghetsfrågor för de boende i och kring de områden där fastigheterna finns samt de övergripande samhällsutmaningar som fastighetsägare ställs inför.

Generalsekreterare

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Ledamot

Kicki Björklund

Kicki Björklund har lång erfarenhet av fastighetsföretagande med en bakgrund som disputerad forskare vid KTH. Hon har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson och VD i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!