Studieresa till New York
28 april – 2 maj 2024

Studieresan fokuserar på platssamverkan, placemaking och platsutveckling för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser. Studieresan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Om studieresan

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. Mellan 1990 och 2018 minskade den anmälda brottsligheten med drygt 80 procent och New York var en av de säkraste och tryggaste storstäderna i världen. Under de senaste åren har dock brottsligheten åter ökat och polisen, staden och näringsidkare dras med stora problem.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller säkerhet och trygghet bjuder vi in till fyra intensiva dagar i New York den 28 april – 2 maj 2024.

Innehåll

Studieresan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

 • Erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
 • Förutsättningarna för att bygga säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer
  med hjälp av placemaking och situationell brottsprevention
 • Jämställda offentliga miljöer som ett sätt att öka tryggheten – ett nytt perspektiv
 • BID (Business Improvement District) – samverkan mot brott och otrygghet
 • Offentlig/privat samverkan när det gäller säkerhet och trygghet
 • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
 • Fastighetsägarnas roll i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, inklusive situationen i så kallade ”housing projects”

Program

Fullständigt program går att läsa här.

Studieresans målgrupp

Studieresans målgrupp är stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer och andra kommunala tjänstemän samt förtroendevalda. Andra målgrupper är tjänstemän i bostadsbolag, fastighetsföretag, säkerhetsföretag och andra privata företag m.fl. aktörer.

Anmälan och kostnad

Anmälan:
Se formulär på denna sida.

Kostnad:
Studieresan kostar 39 500 kronor (vid bokningar för fler än fyra personer från samma företag/kommun etc. kan rabatt erhållas).

I priset ingår följande:

 • Resa Stockholm – New York med SAS t/r (inkl. bränsletillägg och flygskatter)
 • Transfer Newark – New York City t/r
 • Fyra nätter i enkel- eller dubbelrum (inkl. continentalfrukost, service- och bagageavgifter)
 • Turistskatt hotellet
 • Metro card för resor i kollektivtrafiken
 • Reseledare
 • Studiebesök enligt program
 • Sightseeing med buss
 • Två middagar och en lunch (inkl. välkomst- och avslutningsmiddag)
 • Erfarenhetsutbyte
 • Dokumentation från resan

Övriga frågor:
För närmare beskrivning och ytterligare upplysningar kontakta oss via e-post info@tryggaresverige.org.

Anmälan studieresa
New York 28 april – 2 maj 2024

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!