Studieresa till Gårdsten, Göteborg 8–9 nov 2023

Studieresan innehåller både studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa säkra, trygga, och attraktiva bostadsområden.

Om studieresan

Enligt polisen finns det i dagsläget ett 60-tal områden i Sverige som definieras som utsatta med öppen drogförsäljning och påtaglig otrygghet. Under många år var Gårdsten i Angered ett sådant område med hög kriminalitet, påtaglig otrygghet samt många tomma lägenheter.

Genom ett långsiktigt och strukturerat arbete har det kommunala bostadsföretaget Gårdstensbostäder AB, mer eller mindre själva, under de senaste 20 åren lyckats vända den negativa utvecklingen i området. Gårdsten har nu som första bostadsområde lämnat den av polisen framtagna listan med områden som definieras som särskilt utsatta. Brottskurvan är bruten och det finns inte längre några tomma lägenheter i området och samtidigt ska det byggas 1 500 nya bostäder fram till och med 2025.

Framgångsfaktorerna handlar om ett långsiktigt arbete som inte bedrivs i projektform. Dessutom har det från början funnits ett ekonomiskt incitament och ett samarbete med näringslivet. Vidare har viktiga framgångsfaktorer varit att ta ansvar och samt att sända signaler om att det råder ordning och reda i området.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från Gårdstensbostäder när det gäller säkerhet och trygghet bjuder vi in till två intensiva dagar i Göteborg den 8-9 november 2023.

Målgrupp

Studieresans målgrupp är företrädare för bostadsbolag, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Program

Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

  • Erfarenheter från brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Gårdsten
  • Erfarenheter av ordningsvakter, väktare respektive värdar
  • Exempel på framgångsrika polisiära arbetsmetoder med fokus på både gräns-sättande och relationsbyggande arbete, FAS-teorin och en nära samverkan mellan Polisen och fastighetsägare
  • Fastighetsägarnas roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • Kommunernas nya brottsförebyggande lagstiftning och dess implikationer
  • Offentlig/privat platssamverkan när det gäller trygghetsfrågor

Fullständigt program går att ladda ner här.

Anmälan och kostnad

Anmälan:
Se formulär på denna sida.

Kostnad:
Studieresan kostar 3 600 kronor (självkostnadspris).

I priset ingår följande:
Transfer i Göteborg
En natt i enkelrum (inkl. frukost) på First Hotel G
Konferenslokal
Två luncher och en middag
Reseledare
Studiebesök enligt program
Erfarenhetsutbyte
Dokumentation från resan

Övriga frågor:
För närmare beskrivning och ytterligare upplysningar kontakta oss via e-post
info@tryggaresverige.org.

Anmälan studieresa Gårdsten, Göteborg
8-9 nov 2023

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!