Stiftelsen i media

2018

19/1-2018 Se New York och ta lärdom
18/1-2018 ”Brottsligheten flyttar inte – det är en myt”

2017

6/11-2017 Polisen ger felaktiga råd vid våld i nära relation
17/9-2017 Brottsprevention genom stadsutveckling

”– Tanken är att öka den formella och informella sociala kontrollen genom åtgärder i den fysiska miljön för att göra brott mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige.”

22/7-2017 Rekordlåg brottslighet i New Yorks Tunnelbana
12/6-2017 Hur många fler kvinnor kommer mördas?
31/3-2017 Så ska vi ta krafttag mot idrottsrelaterad brottslighet

”En studie från stiftelsen Tryggare Sverige, från 2013, gällande elitföreningar i ishockey och fotboll visar att hela 40 procent av vd/klubbdirektörer/sportchefer, 35 procent av domarna samt 30 procent av ordningsvakterna och publikvärdarna hade under en 12-månadersperiod utsatts för otillåten påverkan. Dessvärre visar studien även att få av de drabbade valde att berätta om händelserna för sin närmaste chef och ännu färre polisanmälde händelserna.”

30/3-2017 Varför sprida rykten om ett otryggt Norrtälje?
24/3-2017 Så ska Viking Line få ner sexualbrotten
10/3-2017 Tryggare Sverige besiktigar skolor
10/3-2017 Nu ska kommunens busstorg bli tryggare

2016

29/11-2016 Orättvist att lägga all skuld på polischefen
12/9-2016 Är fler poliser verkligen rätt lösning?
15/1-2016 Anmälning av ofredande har ökat kraftigt
12-2016 Arkitektoniska lösningar kan lösa kriminaliteten

2015

6/8-2015 Brottsoffer får inte rätt hjälp av socialtjänsten

2014

24/7-2014 Kommunerna klarar inte brottsförebyggande arbetet

2013

25/11-2013 Polisen saknar kunskaper för att utreda kvinnovåld