Nytt Podcastavsnitt: Trygghet i skolan – en förutsättning för lärande!

911

Ungdomar spenderar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå i decennier? Hur kan skolan bli säkrare och tryggare? Vilken betydelse har den fysiska miljön?

I det här avsnittet av Stiftelsen Tryggare Sveriges nya Podcast möter vi läraren och författaren Claes Jenninger som berättar om sina erfarenheter av frågor som rör brott och trygghet i skolan.

Medverkar gör även kriminologen Marika Johansson samt generalsekreteraren Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige i ett samtal om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i skolan. Programledare är Tom von Sivers.

Här är en länk till Podcasten: https://soundcloud.com/tryggaresverige/trygghet-i-skolan-en-forutsattning-for-larande

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.