Trygg Fastighet

Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram är ett kostnadsfritt digitalt verktyg riktat till fastighetsägare som har problem med brott och ordningsstörningar.

Verktyget är kostnadsfritt och uppdateras hela tiden med brottsförebyggande åtgärder.

Vad är Trygg Fastighet?

Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram är ett kostnadsfritt digitalt verktyg riktat till fastighetsägare som har problem med brott och ordningsstörningar i sitt bestånd. Verktygslådan innehåller brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som fastighetsägare kan genomföra själva, eller tillsammans med andra aktörer, för att motverka några av de vanligaste trygghetsproblemen.

Verktygslådan innehåller ett drygt 60-tal konkreta brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder som fastighetsägare kan genomföra själva, eller tillsammans med andra aktörer, för att motverka de vanligaste trygghetsproblemen. Det handlar om problem i form av allt från gängkriminalitet och öppen narkotikahandel till häng i gemensamma utrymmen och i det offentliga rummet.

Syftet med Trygg Fastighet.

Behovet av socialt hållbara bostadsområden och andra offentliga miljöer är stort och att hantera brottsligheten är grundläggande för att förväntningar på säkerhet och trygghet ska kunna uppfyllas.

Ett säkert och tryggt bostadsområde skapar förutsättningar för en lokal mötesplats där olika användargrupper både vill och kan vistas, vilket ökar den sociala kontrollen och påverkar livskvalitén positivt för såväl boende som för näringsidkare och besökare. 

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!