Samordning & processledning

Säkerhetssamordnare

Vi hjälper till med flexibla och kostnadseffektiva lösningar där vi tillhandahåller
säkerhetssamordnare, brottsförebyggande samordnare eller motsvarande specialister
utifrån kommunens behov, på kort eller lång sikt.

Samordning av kommunens brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbete

Vi hjälper till att skapa processer, system och organisatoriska lösningar för ett effektivt och
kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Processledning i det brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbetet

Vi tillhandahåller stöd och processledning när det kommer till frågor om säkerhet och
trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!