Diplomutbildning

Diplomutbildningen är en återkommande kunskapshöjande utbildning som hålls digitalt två gånger per år. En på våren respektive hösten.

Utbildningen fokuserar på situationell brottsprevention, hur vi kan skapa och aktiverar fysiska platser i mån om att minska brotten samtidigt som vi ökar tryggheten och säkerheten.

Kort om utbildningen.


Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete är inriktat mot att hitta nya lösningar, nya idéer och nya samverkansformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Diplomutbildningen riktar sig till personer som vill lära sig att praktiskt tillämpa den senaste forskningen samt att använda nya innovativa arbetssätt och beprövade erfarenheter (internationella och svenska) när det gäller situationell brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder med fokus på arkitektonisk design (CPTED/CP-UPD).

Innehåll i utbildningen.Utbildningen omfattar följande kurstillfällen:
○ Situationell brottsprevention i teori och praktik
○ BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik
○ Feministisk stadsplanering i teori och praktik
○ Platssamverkan i teori och praktik
○ Placemaking i teori och praktik


Upplägg
Utbildningen arrangeras digitalt via Zoom. Samtliga fem kurstillfällen är halvdagar och är interaktiva genom bl.a. workshops, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar.
Efter varje kurstillfälle följer ett självtest för att kvalitetssäkra erhållen kunskap. Resultatet kan sparas ned och användas som kursbevis. Vid deltagande på alla fem kurstillfällen erhålls ett diplom som intyg på genomgången utbildning.

Läs om utbildningens mål, senaste kursprogram och kurslitteratur här!


Målgrupp
Utbildningens målgrupp är kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer, brottsföre-byggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.

Kostnad
Utbildningen kostar 17 500 kr (exkl. moms) per person. I kostnaden ingår deltagaravgift, fem halvdagar, workshops/praktiska övningar och kursbevis/diplom. Vid anmälan av fem eller flera personer från samma organisation erhålls 20 % rabatt. Det är även möjligt att anmäla sig till enskilda kurstillfällen till en kostnad om 4 900 kr (exkl. moms) per person.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan. Det går i formuläret att välja mellan att anmäla sig till enstaka kurser eller att anmäla sig till hela utbildningen. Sammanlagt omfattar utbildningen fem kurstillfällen.

Anmäl dig till utbildningen här.Här nedan finns anmälan till nästkommande diplomutbildning.

Om fler från samma organisation deltar på utbildningen ska samtliga deltagare registrera sig individuellt.

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!