Lansering BETRIOT
Inbjudan till lunchwebbinarium om smart belysning och lansering av BETRIOT

Den 7 maj bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med Solna stad och Light Bureau in till lanseringen av BETRIOT.

FTU 2024
Företagens trygghetsundersökning 2024

Stiftelsen Tryggare Sverige har släppt rapporten Företagens undersökning 2024. Undersökningen visar b.la. att oron och utsattheten för brott präglar företagsklimatet i hela landet.

HackShield
HackShield – lär dig om cybersäkerhet på nätet

HackShield är det nederländska konceptet Stiftelsen Tryggare Sverige tagit till Sverige där barn får möjligheten att utbildas till cyberagenter.

PluggaTryggt
Lansering av ny handbok med fokus på skolmiljöer

Handboken PluggaTryggt utgår ifrån standarden BoTryggt2030 och handlar om hur skolor kan planeras, programmeras, utformas och byggas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Lansering BETRIOT
FTU 2024
HackShield
PluggaTryggt
previous arrow
next arrow
Kvinna antecknar

Stiftelsen Tryggare Sverige är en icke-vinstdrivande stiftelse inom det brottsförebyggande området

Vi erbjuder stöd och råd inom det brottsförebyggande arbetet och är kriminologer, säkerhetssamordnare, samhällsplanerare, stadsplanerare, f.d. poliser m.fl.

Vi bidrar med nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som utsätts för brott får hjälp, stöd och skydd.

Kika gärna på våra aktiviteter och nyheter

Sverige ska vara säkert och tryggt för alla!

I skolan, på jobbet, i trapphuset, bakom idrottsanläggningen, på vägen hem från bussen. Oavsett plats eller situation, så är vårt mål att ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg.

Stiftelsens arbete bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra engagerade aktörer; dvs. privat och offentlig samverkan.

96

Kommuner

76

Organisationer & företag

19

Länsstyrelser

Vi har samarbetat med en tredjedel av Sveriges kommuner!

96 av Sveriges 290 kommuner
19 av 21 länsstyrelser
Institutioner som Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet
Statliga myndigheter som Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet

Tryggare Sverige │ Tillsammans gör vi skillnad!