Trygghetskonsekvensanalys

Behöver du snabbt få reda på om ett objekt har förutsättningar för att skapa en trygg miljö? Genom Stiftelsen Tryggare Sveriges tjänst Trygghetskonsekvensanalys kan du få svar inom 24 arbetstimmar.

– Just nu finns ett större fokus kring att faktiskt bygga rätt från början. Det vill vi uppmuntra, och erbjuder därför olika aktörer möjlighet att snabbt och enkelt få feedback på exempelvis detaljplaner, säger kriminologen Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Trygghetskonsekvensanalysen utgår från Stiftelsen Tryggare Sveriges modell med nio aspekter som påverkar de fysiska förutsättningarna för att en miljö ska kännas trygg. Granskningen omfattar det material som skickas in och kan exempelvis handla om objektets planritning, visionsbilder eller det som uttryckligen anges i text.

– Den svenska stadsplaneringsprocessen ger inga tydliga krav på att frågor som rör trygghet ska beaktas. Våra trygghetskonsekvensanalyser ger ett kunskapsbaserat underlag som kan vägleda aktörer genom processen, säger fil. dr. stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Resultatet kan med fördel användas som planeringsunderlag i stadsutvecklingsprojekt, arkitekttävlingar, ombyggnadsprojekt, osv.

Har du frågor om tjänsten Trygghetskonsekvensanalys? Se spalten till höger eller kontakta oss på info@tryggaresverige.org

Skicka in ditt objekt genom att klicka på länken nedan

Visa