Debattkväll

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkvällarna har haft stor succé och frambringat kunskap om lösningar och utmaningar. Hittills har nätverket anordnat strax över 100 olika debattkvällar. Du kan se datum för kommande debattkvällar och läsa referat från några tidigare kvällar i spalten till höger.

Debattkväll no. 108 – Vem lyssnar på den som utsätts för brott och har en funktionsnedsättning?

Den 14 september 2020 arrangerade Viktimologiskt Nätverk sin första digitala debattkväll. Temat för kvällen var personer med funktionsnedsättning som utsätts för brott. Vi diskuterade varför utsattheten för brott i stor utsträckning är osynlig, vilka utmaningar som finns i arbetet att se till att personer med funktionsnedsättning får rätt stöd och hjälp samt hur vi säkerställer en högre rättssäkerhet än den vi ser idag.

För att förbättra situationen behöver vi fler storskaliga undersökningar och mer forskning om hur brott mot personer med funktionsnedsättning ser ut. Ett rejält kunskapslyft krävs inom rättsväsendet såväl som inom vård och omsorg, samt ökade möjligheter för tillsynsmyndigheter att styra boendeverksamheter i syfte att skapa enhetliga rutiner över hela landet.

Medverkade gjorde forskaren och författaren dr. Barbro Lewin (Uppsala Universitet), juristen Annelie Sylwén Troedsson (FUB), förbundsordförande Ulla Adolfsson (Autism och Aspergerförbundet) och vice-ordförande Monica Ekström (Brottsofferjouren Sverige).