Debattkväll

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkvällarna har haft stor succé och frambringat kunskap om lösningar och utmaningar. Hittills har nätverket anordnat strax över 100 olika debattkvällar. Du kan se datum för kommande debattkvällar och läsa referat från några tidigare kvällar i spalten till höger.

Senaste debattkvällen:

Debattkväll no. 111 – Bedrägerier och ID-kapningar 

Att bli utsatt för bedrägerier och id-kapningar är kränkande och kan leda till svåra konsekvenser för den drabbade – såväl ekonomiska som psykiska. Antalet bedrägerier och id-kapningar ökar kraftigt i hela landet. Anledningen är bl.a. den tekniska utvecklingen som möjliggör att denna typ av brott kan begås på nya sätt och i större omfattning. En annan anledning är det faktum att flertalet polisanmälningar läggs ner mer eller mindre per automatik vilket innebär att i princip inga brottslingar lagförs för denna typ av brott.

Vad vet vi egentligen om bedrägerier och id-kapningar och de konsekvenser det får för de drabbade? Hur ser utvecklingen ut i Sverige och i andra länder? Hur har brottsligheten påverkats av den pågående pandemin? Vad kan göras för att förebygga och förhindra denna typ av brott? Behövs ny eller ändrad lagstiftning? Eller handlar det mer om att handlare såväl som privatpersoner måste skydda sig bättre?

Med oss i panelen under kvällen hade vi riksdagsledamoten Betty Malmberg (M), vice koncernchef PA Prabert (mySafety Försäkringar), säkerhetssamordnaren Arber Jasharaj (Stiftelsen Tryggare Sverige) samt författaren Signe Svensson som nyligen publicerat en skönlitterär bok om id-kapningar.

Tid: Måndag 7 december, klockan 17.00-19.00
Plats: Online via Zoom

Tidigare debattkväll:

Debattkväll no. 110 – Grooming och sugardejting på nätet

Vad vet vi egentligen om hur internet och sociala medier används i utövandet av grooming? Hur ser gränsen mellan sugardejting och prostitution ut? Vad kan göras för att motverka problem kopplat till grooming och sugardejting? Hur kan särskilt barn och unga skydda sig på internet och sociala medier? Behövs ny eller ändrad lagstiftning? Vilket ansvar har sociala medier att identifiera och förebygga problem kopplat till grooming och sugardejting?

Med oss i panelen under kvällen hade vi advokaten och målsägandebiträdet Ulrika Rogland (Ulrika Rogland Advokatbyrå) generalsekreterare Malin Roux Johansson (RealStars), docent Lena Gunnarsson (Örebro universitet) m.fl

Tid: Måndag 2 november, klockan 17.00-19.00
Plats: Online via Zoom.