Debattkväll

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkvällarna har haft stor succé och frambringat kunskap om lösningar och utmaningar. Hittills har nätverket anordnat strax över 100 olika debattkvällar. Du kan se datum för kommande debattkvällar och läsa referat från några tidigare kvällar i spalten till höger.

Senaste debattkvällen:

Debattkväll no. 110 – Grooming och sugardejting på nätet

Tidigare i oktober lanserades en sajt vid namn hyrflickvän.se. Sajten utgavs för att vara en plats där man kan köpa intima möten och under första helgen registrerade sig 808 män varav 134 sökte kontakt med barn. Sajten var en falsk sugardejtingsida och var del i en kampanj som anti trafficking-organisationerna Child10 och RealStars driver för att belysa problemen med sugardejting och det faktum att barn utnyttjas för köp av sexuella handlingar på nätet. Likt sugardejting är grooming, d.v.s. kontakt med barn i ett sexuellt syfte, ett fenomen som har existerat mycket länge men som i och med internet och sociala medier uppmärksammats i högre grad. Nätet utgör ett verktyg för förövaren och en riskzon för de barn och unga som kan komma att falla offer.

Vad vet vi egentligen om hur internet och sociala medier används i utövandet av grooming? Hur ser gränsen mellan sugardejting och prostitution ut? Vad kan göras för att motverka problem kopplat till grooming och sugardejting? Hur kan särskilt barn och unga skydda sig på internet och sociala medier? Behövs ny eller ändrad lagstiftning? Vilket ansvar har sociala medier att identifiera och förebygga problem kopplat till grooming och sugardejting?

Med oss under kvällen för att diskutera bl.a. dessa frågor har vi advokaten och målsägandebiträdet Ulrika Rogland (Ulrika Rogland Advokatbyrå) generalsekreterare Malin Roux Johansson (RealStars), docent Lena Gunnarsson (Örebro universitet) m.fl

Tid: Måndag 2 november, klockan 17.00-19.00
Plats: Seminariet är digitalt. Anslutningslänk skickas ut i god tid innan seminariestart
Kostnad: Webbinariet är kostnadsfritt

Tidigare debattkväll:

Debattkväll no. 109 – Från generalisering till individualisering – om ett mer individanpassat brottsofferstöd

Hur ser stödet ut för brottsdrabbade i Sverige idag? Tar vi tillräckligt med hänsyn till de individuella behoven hos den som har drabbats av ett brott? Kan situationen förbättras? Trots att brottsdrabbades rättigheter har stärkts under det senaste decenniet finns det fortfarande brister och kunskapsluckor. Genom att ta avstamp i Brottsofferdirektivets betoning på individuella bedömningar kommer vi under denna debattkväll fokusera på brottsdrabbades rättigheter att få ett mer individuellt anpassat stöd.

Medverkade gjorde juristen Anna Wergens (Brottsoffermyndigheten), verksamhetschef Susanna Udvardi (Freezonen, Kvinno-Tjej- och Brottsofferjour), förbundsordförande Sven-Erik Alhem (Brottsofferjouren Sverige) & riksdagsledamot Carina Ödebrink (S)

När:  Måndag 5 oktober, kl 17.00 – 19-00
Var:
Online. Digitalt seminarium via Microsoft Teams.