Debattkväll

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkvällarna har haft stor succé och frambringat kunskap om lösningar och utmaningar. Hittills har nätverket anordnat strax över 100 olika debattkvällar. Du kan se datum för kommande debattkvällar och läsa referat från några tidigare kvällar i spalten till höger.

Kommande debattkväll:

Debattkväll no. 113 – Sexualbrott och mötet med rättsväsendet

Mer information om innehåll och medverkande kommer inom kort. 

Anmäl dig här!

Tidigare debattkväll:

Debattkväll no. 112 – Polisens informationsskyldighet till brottsutsatta

Tid: Måndag 6 september, klockan 17.00-18.15
Plats: Online via Zoom