Debattkvällar

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Hittills har nätverket anordnat 84 olika debattkvällar. Nedan följer ett urval av de debattkvällar som har anordnats:

Om du har förslag på ett ämne som borde lyftas under en debattkväll, kontakta marika.johansson@tryggaresverige.org