Debattkväll

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt.

Debattkvällarna har haft stor succé och frambringat kunskap om lösningar och utmaningar. Hittills har nätverket anordnat strax över 100 olika debattkvällar. Du kan läsa referat från några av kvällarna i spalten till höger.

Debattkvällar hösten 2019

2 september

7 oktober

4 november

2 december

Samtliga debattkvällar kommer att äga rum kl. 17.00 – 19.00 på Pressklubben (Vasagatan 50) i Stockholm.