Debattkvällar

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Hittills har nätverket anordnat 84 olika debattkvällar. Nedan ges referat från ett urval av debattkvällarna:

Om du har förslag på ett ämne som borde lyftas under en debattkväll, kontakta marika.johansson@tryggaresverige.org