TS Brottsförebyggande Pris

En viktig del av Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete är att driva utvecklingen inom det brottsförebyggande området framåt. Därför instiftades TS Brottsförebyggande pris år 2017, vilket årligen delas ut i samarbete med MySafety AB.

Nu är det dags att nominera kandidater till TS Brottsförebyggande pris år 2019. De kriterier som måste uppfyllas är:

  • Aktören ska ha bidragit med nya idéer, lösningar och/eller samverkansformer
  • Aktören ska ha varit drivande i ett långsiktigt brottsförebyggande arbete
  • En positiv brottsförebyggande effekt ska kunna stärkas genom utvärdering/uppföljning

Nominera din kandidat nedan!