Debattkvällar

Det Viktimologiska Nätverket anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Hittills har nätverket anordnat 84 olika debattkvällar. Nedan följer ett urval av de debattkvällar som har anordnats:

Kris inom polisen? Inbjudan till samtal med tre kommunalråd om situationen inom polisen
Sexuellt ofredande – inbjudan till debattkväll på Pressklubben
Anhöriga till våldtäktsoffer – en bortglömd grupp? Inbjudan till debattkväll

Om du har förslag på ett ämne som borde lyftas under en debattkväll, kontakta Marika.Johansson@tryggaresverige.org