Äldre

Precis som andra grupper i samhället drabbas äldre av brott. Det handlar om såväl fysiska, psykiska, sexuella samt ekonomiska brott. Brott mot äldre ger ofta upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala konsekvenser. Det kan resultera i att den drabbade isolerar sig och inte vågar gå ut. Fysiska skador kan ta lång tid att läka och känslomässiga skador kan bli kvar för alltid. Om våldet utövats av någon som den äldre känner eller står i beroendeställning till kan känslan av hjälplöshet och utsatthet vara än starkare. Olika typer av brott kan alltså ge svåra konsekvenser för en äldre person. Trots det är äldre en bortglömd grupp i debatten.

Framtagande av handlingsplan för organisationens arbete med brottsdrabbade

Vi hjälper till att utifrån aktuell situation och befintliga utmaningar ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar.

Konsultativt stöd, rådgivning och handledning

Vi hjälper till med konsultativt stöd, rådgivning och handledning i frågor som rör säkerhet, trygghet och stöd till brottsdrabbade.

Publikationer

Om du är intresserad av vår rapport Trygghet för äldre, hittar du den här. 

Tidigare uppdragsgivare

Tillsammans med bl.a. Uppsala kommun har vi under de senaste åren arbetet aktivt för att kartlägga och åtgärda våld och hot mot äldre syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.