Brottsdrabbades reaktioner och behov

Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara den brottsdrabbades intressen och ge stöd och hjälp under förundersökning och rättegång. Uppdraget är mycket värdefullt för den brottsdrabbade och samtidigt en viktig förutsättning för en framgångsrik rättsprocess.

En förutsättning för att målsägandebiträdet ska kunna tillvarata den drabbades rättigheter på ett kvalitativt, effektivt och empatiskt sätt är att biträdet har rätt kompetens.

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en tvådagarsutbildning på temat Brottsdrabbades reaktioner och behov. Utbildningen vänder sig till advokater, biträdande jurister och andra praktiskt verksamma jurister.

Innehåll
Utbildningen behandlar brottsdrabbades behov och reaktioner i samband med traumatiska situationer och fokuserar särskilt på mötet med olika aktörer i lokalsamhället.

Under utbildningen behandlas bland annat följande teman:

  • Målsägandebiträdets roll – kurativ eller juridisk hjälp?
  • Brottsdrabbades reaktionsmönster vid vålds- och sexualbrott – varför skuldbelägger den drabbade sig själv för det inträffade?
  • Minnets grundläggande funktioner – hur påverkas vårt minne av stark känslomässig stress?
  • Brottsdrabbade och de centrala aktörerna – hur uppfattar polisen, åklagaren och domstolen målsägandebiträdets uppdrag?
  • Unga brottsdrabbade – hur påverkas barn och ungdomar av brott?
  • Strukturerade hot- och riskbedömningar – går det att förebygga brott i nära relationer?
  • Kollektivistiskt våld och förtyck – hur kan vi förklara det hedersrelaterade våldets bakomliggande mekanismer? 

För frågor kring utbildningen, kontakta info@tryggaresverige.org