Utbildningar

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar utbildningar i syfte att öka den allmänna kompetensen hos brottsförebyggare, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, skolpersonal, m. fl. aktörer. Detta är de utbildningar som stiftelsen anordnar:

För frågor om utbildningar, kontakta info@tryggaresverige.org.