Trygghetsvandring

Syftet med trygghetsvandringar är att identifiera otrygga platser och klargöra vem som ansvarar för att åtgärda dessa. Vandringen sker utifrån en fastslagen rutt med förbestämda stopp, där möjligheten finns att göra markeringar längs vägen.

Under de senaste åren har stiftelsen Tryggare Sverige genomfört ett stort antal trygghetsvandringar på uppdrag av bland annat Sollentuna kommun, Huddinge kommun, Skanska, SL och MTR.

För frågor om trygghetsvandringar, kontakta info@tryggaresverige.org