Trygghetsvandring

Stiftelsen Tryggare Sverige hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Syftet är att tillsammans med de som bor, verkar och vistas i området kartlägga otrygga platser samt att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder och prioriteringar. Utgångspunkten är vår modell där vi granskar nio olika teman som påverkar tryggheten i den offentliga miljön.

Under de senaste åren har stiftelsen Tryggare Sverige genomfört ett stort antal trygghetsvandringar på uppdrag av bland annat Sollentuna kommun, Huddinge kommun, Skanska, SL och MTR.

För frågor om trygghetsvandringar, kontakta info@tryggaresverige.org