Trygghetsmätning

Utifrån en modell som polismyndigheten tidigare arbetat med genomför Stiftelsen Tryggare Sverige trygghetsmätningar genom en enkätundersökning. Enkäten har besvarats i över 200 av Sveriges 290 kommuner och datan innehåller svar från över en miljon personer. Det gör enkätundersökningen till Sveriges största, mest omfattande och jämförbara mätning.

Resultaten redovisas enligt den standardmodell som Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram. I redovisningen presenteras resultat för samtliga indikatorer med både procenttal och trygghetsindex samt jämförelser med tidigare undersökningar, resultat från andra kommuner i övriga Sverige samt bakgrundsvariabler.

Under de senaste åren har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört trygghetsmätningar i bland annat Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Österåkers kommun, Solna kommun och Sundbybergs kommun.

För frågor om trygghetsmätningar, kontakta info@tryggaresverige.org.